eu-flague

 • English
 • Polski

SZKOLENIA W CENTRALI SPETECH W ROKU 2020

 

 

 

DOBÓR I EKSPLOATACJA USZCZELNIEŃ PRZEMYSŁOWYCH STOSOWANYCH W URZĄDZENIACH CIŚNIENIOWYCH

Szkolenie pozwala pogłębić wiedzę uczestników w zakresie najnowszych trendów w dziedzinie uszczelnień przemysłowych, tendencji rozwojowych, zagadnień doboru i eksploatacji uszczelnień. Z każdym rokiem wprowadzamy nowe elementy podążając za rozwojem branży.

 

POTWIERDZANIE KOMPETENCJI PERSONELU DO MONTAŻU POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH W SYSTEMACH CIŚNIENIOWYCH STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE WG. NORMY PN-EN 1591-4

POZIOM PODSTAWOWY

Szkolenie dedykowane dla osób bezpośrednio zajmujących się montażem uszczelnień. Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, które gwarantują zwiększenie bezpieczeństwa osób oraz niezawodność instalacji przez nich obsługiwanych. 

POTWIERDZANIE KOMPETENCJI PERSONELU DO MONTAŻU POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH W SYSTEMACH CIŚNIENIOWYCH STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE WG. PN-EN 1591-4

DLA INŻYNIERÓW NADZORU

Szkolenie przeznaczone dla osób nadzorujących pracę przy montażu uszczelnień. Szkolenie pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo pracy instalacji oraz umożliwili zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy przy montażu uszczelnień zgodnych z wytycznymi i zaleceniami ESA.

 

DOBÓR I EKSPLOATACJA USZCZELNIEŃ PRZEMYSŁOWYCH STOSOWANYCH W URZĄDZENIACH CIŚNIENIOWYCH

 1. Adresaci szkoleń: kadra inżynieryjno-techniczna zajmująca się doborem, instalacją i eksploatacją uszczelnień w urządzeniach ciśnieniowych,
 2. Podczas szkolenia Pracownicy firmy dowiedzą się m.in. :
  • Jakie techniki uszczelnień stosować na media niebezpieczne i o podwyższonych parametrach?
  • Jakie są wymagania dotyczące przesyłu pary wodnej i mediów niebezpiecznych uwzględniając wysokie ciśnienia i temperatury, wysokie obciążenia zewnętrzne, duże średnice połączeń kołnierzowych oraz ogniobezpieczeństwo?
  • Czy poprawny dobór i eksploatacja uszczelnień może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne?
  • Jakie produkty stosować do uszczelniania rurociągów, aparatów, pomp i armatury?
  • Jakie są pomocne narzędzia w projektowaniu i obliczaniu połączeń kołnierzowo – śrubowych?
 3. Terminy i ceny szkoleń ustalane są indywidualnie. Prosimy o przesłanie zapytania na adres szkolenia@spetech.com.pl lub kontakt pod nr telefonu 33 81 00 229.
 4. Dostępne formuły szkolenia: online, w centrali SPETECH w Bielsku-Białej, w miejscu wskazanym przez Klienta.

 

POTWIERDZANIE KOMPETENCJI PERSONELU DO MONTAŻU POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH W SYSTEMACH CIŚNIENIOWYCH STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE WG. NORMY PN-EN 1591-4 

POZIOM PODSTAWOWY

 1.  Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do monterów połączeń kołnierzowych urządzeń ciśnieniowych różnych gałęzi przemysłowych.
 2. Cel szkolenia: Przygotowanie służb remontowych w zakresie właściwej instalacji i bezpiecznej eksploatacji uszczelnień urządzeń ciśnieniowych w różnych gałęziach przemysłu. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat.
 3. Uczestnicząc w szkoleniu Pracownicy firmy dowiedzą się m.in.:
  • Jakie są rodzaje połączeń kołnierzowo-śrubowych?
  • Jakie jest funkcja uszczelki, rodzaje i właściwości uszczelek?
  • Jaka jest zależność pomiędzy wydłużaniem śrub, siłą zacisku a naciskiem na uszczelkę?
  • Jakie są skutki relaksacji śrub?
  • Jak wygląda bezpieczny demontaż?
  • W jaki sposób przygotować powierzchnię przylgową oraz jak magazynować, przenosić i przygotować uszczelkę?
  • Jakie są metody montażu, metody kalkulacji momentu dokręcania śrub?
  • Jakie są klasy szczelności? • Jakie są wymogi dokręcania kluczem hydraulicznym i napinaczem ?
  • Jak monitorować emisję i kontrolować wyciek
 4. Certyfikat ukończenia szkolenia. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat (ważność certyfikatu – 5 lat) ukończenia szkolenia w dwóch językach polskim i angielskim.
 5. Terminy i ceny szkoleń ustalane są indywidualnie. Prosimy o przesłanie zapytania na adres szkolenia@spetech.com.pl lub kontakt pod nr telefonu 33 81 00 229.
 6. Dostępne formuły szkolenia: online, w centrali SPETECH w Bielsku-Białej, w miejscu wskazanym przez Klienta.
 7. Przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 5 lat, koszt egzaminu: 400 zł netto za uczestnika (recertyfikacja jest możliwa maksymalnie do 6 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu).

 

POTWIERDZANIE KOMPETENCJI PERSONELU DO MONTAŻU POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH W SYSTEMACH CIŚNIENIOWYCH STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIE WG. PN-EN 1591-4
DLA INŻYNIERÓW NADZORU

 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do inżynierów nadzoru, pracujących przy montażu połączeń kołnierzowych urządzeń ciśnieniowych w różnych gałęziach przemysłu.
 2. Cel szkolenia: Przygotowanie służb nadzoru w zakresie właściwej instalacji i bezpiecznej eksploatacji uszczelnień urządzeń ciśnieniowych w różnych gałęziach przemysłu. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat w dwóch językach.
 3. Uczestnicząc w szkoleniu Pracownicy firmy dowiedzą się m.in.:
  • Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?
  • Jak przygotować instrukcję montażu z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy?
  • Jakie są metody określania nacisków montażowych na uszczelce w zależności od klasy szczelności?
  • Jakie są sposoby zapewnienia odpowiedniego naciągu śrub/nacisku na uszczelce?
  • Jakie są warunki dopuszczenia skręconego połączenia do ruchu?
  • Jakie są metody badania szczelności?
 4. Certyfikat ukończenia szkolenia. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat (ważność certyfikatu 5 lat) ukończenia szkolenia w dwóch językach polskim i angielskim.
 5. Terminy i ceny szkoleń ustalane są indywidualnie. Prosimy o przesłanie zapytania na adres szkolenia@spetech.com.pl lub kontakt pod nr telefonu 33 81 00 229.
 6. Dostępne formuły szkolenia: online, w centrali SPETECH w Bielsku-Białej, w miejscu wskazanym przez Klienta.
 7. Przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 5 lat, koszt egzaminu: 400 zł netto za uczestnika ( recertyfikacja jest możliwa maksymalnie do 6 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu).

DLACZEGO SPETECH ?

 • Ponad 30 lat doświadczenia na rynku uszczelnień przemysłowych,
 • Ponad 20-letnie doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń z technik uszczelnień dla pracowników wszystkich gałęzi przemysłu - kilka tysięcy przeszkolonych osób,
 • Ponad 1000 monterów połączeń kołnierzowych certyfikowanych zgodnie z normą EN 1591-4,
 • Certyfikaty wydawane przez SPETECH są uznawane w Państwach Unii Europejskiej oraz państwach należących do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • Wykwalifikowana kadra szkoleniowa i egzaminująca,
 • Certyfikat EN ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, wytwarzania i sprzedaży uszczelnień do aparatów, rurociągów, pomp i armatury,
 • Świadectwo Uznania Laboratorium do wykonywania badań laboratoryjnych PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
 • Członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Uszczelnień (ESA),
 • Pozytywna opinia Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) dotycząca szkoleń wg EN 1591-4,
 • Świadectwo Uznania Ośrodka Szkoleniowego wydane przez TUV w zakresie prowadzenia szkoleń i procesu egzaminacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest udział min. 5 osób.
 • W przypadku chęci zgłoszenia z Państwa zakładu grupy 5 i więcej osób na każde ze szkoleń istnieje możliwość ustalenia indywidualnego zakresu programowego szkolenia. W takim przypadku prosimy o kontakt z pod numerem tel. 33 81 00 229, szkolenia@spetech.com.pl.
 • Organizujemy szkolenia "szyte na miarę" - dopasowane do indywidualnego zapotrzebowania firm.
 • Pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować do konsultantów technicznych odpowiedzialnych za dany region (lista i dane kontaktowe na www.spetech.com.pl) lub do Radosława Sieczkowskiego, tel. 33 818 41 33  w. 108, rsieczkowski@spetech.com.pl