eu-flague

 • English
 • Polski

POTWIERDZANIE KOMPETENCJI PERSONELU DO MONTAŻU POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH wg normy PN-EN 1591-4 - POZIOM PODSTAWOWY

Szkolenie dedykowane dla osób bezpośrednio zajmujących się montażem uszczelnień. Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, które gwarantują zwiększenie bezpieczeństwa osób oraz niezawodność instalacji przez nich obsługiwanych.

 1.  Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do monterów połączeń kołnierzowych urządzeń ciśnieniowych różnych gałęzi przemysłowych.
 2. Cel szkolenia: Przygotowanie służb remontowych w zakresie właściwej instalacji i bezpiecznej eksploatacji uszczelnień urządzeń ciśnieniowych w różnych gałęziach przemysłu. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat w dwóch językach: polskim i angielskim.
 3. Uczestnicząc w szkoleniu Pracownicy firmy dowiedzą się m.in.:
  • Jakie są rodzaje połączeń kołnierzowo-śrubowych?
  • Jakie jest funkcja uszczelki, rodzaje i właściwości uszczelek?
  • Jaka jest zależność pomiędzy wydłużaniem śrub, siłą zacisku a naciskiem na uszczelkę?
  • Jakie są skutki relaksacji śrub?
  • Jak wygląda bezpieczny demontaż?
  • W jaki sposób przygotować powierzchnię przylgową oraz jak magazynować, przenosić i przygotować uszczelkę?
  • Jakie są metody montażu, metody kalkulacji momentu dokręcania śrub?
  • Jakie są klasy szczelności? • Jakie są wymogi dokręcania kluczem hydraulicznym i napinaczem ?
  • Jak monitorować emisję i kontrolować wyciek
 4. Czas trwania ok. 6 godzin. Istnieje możliwość organizacji szkolenia o rozszerzonym zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb.
 5. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia w dwóch językach: polskim i angielskim, ważność certyfikatu – 5 lat.
 6. Terminy i ceny szkoleń ustalane są indywidualnie. Prosimy o przesłanie zapytania na adres szkolenia@spetech.com.pl lub kontakt pod numerem telefonu 33 818 41 33, w. 108.
 7. Dostępne formuły szkolenia: online, w centrali SPETECH w Bielsku-Białej, w miejscu wskazanym przez Klienta.
 8. Przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 5 lat, koszt egzaminu: 400 zł netto za uczestnika (recertyfikacja jest możliwa maksymalnie do 6 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu).

DLACZEGO SPETECH ?

 • Ponad 20-letnie doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń z technik uszczelnień dla pracowników wszystkich gałęzi przemysłu - kilka tysięcy przeszkolonych osób,
 • Wykwalifikowana kadra szkoleniowa i egzaminująca,
 • Jako pierwsi w Polsce przeprowadziliśmy szkolenia wg normy EN 1591-4,
 • Przeprowadzamy szkolenia w formule online, w centrali SPETECH w Bielsku-Białej lub w miejscu wskazanym przez Klienta,
 • Ponad 1000 monterów połączeń kołnierzowych certyfikowanych zgodnie z normą EN 1591-4,
 • Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia "szyte na miarę" - dopasowane do indywidualnego zapotrzebowania firm,
 • Certyfikaty wydawane przez SPETECH są uznawane w Państwach Unii Europejskiej oraz państwach należących do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • Pozytywna opinia Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) dotycząca szkoleń wg EN 1591-4,
 • Certyfikat EN ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, wytwarzania i sprzedaży uszczelnień do aparatów, rurociągów, pomp i armatury,
 • Posiadamy świadectwo uznania ośrodka szkoleniowego wydane przez TÜV Akademia Polska oraz niezależnie przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie prowadzenia szkoleń i procesu egzaminacyjnego,
 • Świadectwo znania Laboratorium wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego i TÜV Rheinland,
 • Członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Uszczelnień (ESA).

INFORMACJE DODATKOWE

 • Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest udział min. 5 osób.
 • W przypadku chęci zgłoszenia z Państwa zakładu grupy 5 i więcej osób na każde ze szkoleń istnieje możliwość ustalenia indywidualnego zakresu programowego szkolenia. 
 • Organizujemy szkolenia w formule online oraz szkolenia "szyte na miarę" - dopasowane do Państwa indywidualnego zapotrzebowania.
 • Pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować do Działu Technicznego SPETECH, numer telefonu 33 818 41 33  w. 108, szkolenia@spetech.com.pl