eu-flague

 • English
 • Polski

POTWIERDZANIE KOMPETENCJI PERSONELU DO MONTAŻU POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOWYCH - DLA INŻYNIERÓW NADZORU

 

 

 

Szkolenie przeznaczone dla osób nadzorujących pracę przy montażu uszczelnień. Szkolenie pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo pracy instalacji oraz umożliwili zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy przy montażu uszczelnień zgodnych z wytycznymi i zaleceniami ESA.

 

 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do inżynierów nadzoru, pracujących przy montażu połączeń kołnierzowych urządzeń ciśnieniowych w różnych gałęziach przemysłu.
 2. Cel szkolenia: Przygotowanie służb nadzoru w zakresie właściwej instalacji i bezpiecznej eksploatacji uszczelnień urządzeń ciśnieniowych w różnych gałęziach przemysłu. Po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat w dwóch językach.
 3. Uczestnicząc w szkoleniu Pracownicy firmy dowiedzą się m.in.:
  • Jak zachować bezpieczeństwo w miejscu pracy?
  • Jak przygotować instrukcję montażu z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy?
  • Jakie są metody określania nacisków montażowych na uszczelce w zależności od klasy szczelności?
  • Jakie są sposoby zapewnienia odpowiedniego naciągu śrub/nacisku na uszczelce?
  • Jakie są warunki dopuszczenia skręconego połączenia do ruchu?
  • Jakie są metody badania szczelności?
 4. Czas trwania szkolenia jednodniowego: 5 godzin, godz. rozpoczęcia 9.00. Istnieje możliwość organizacji szkolenia dwudniowego o rozszerzonym zakresie dostosowanym do indywidualnych potrzeb.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat (ważność certyfikatu 5 lat) ukończenia szkolenia w dwóch językach polskim i angielskim.
 6. Terminy szkoleń w roku 2020: 20 marca, 8 maja, 18 września, 6 listopada.
 7. Koszty szkolenia ustalane są indywidualnie. Prosimy o przesłanie zapytania na adres szkolenia@spetech.com.pl lub kontakt pod nr telefonu 33 81 00 229.
 8. Przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 5 lat, koszt egzaminu: 400 zł netto za uczestnika ( recertyfikacja jest możliwa maksymalnie do 6 miesięcy od daty wygaśnięcia ważności certyfikatu).

Mamy nadzieję, że przedstawiony harmonogram pozwoli na poznanie naszej oferty w zakresie doskonalenia wiedzy kadry technicznej i jej uczestnictwo w wybranych przez Państwa szkoleniach.

DLACZEGO SPETECH ?

 • Ponad 30 lat doświadczenia na rynku uszczelnień przemysłowych,
 • Ponad 20-letnie doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń z technik uszczelnień dla pracowników wszystkich gałęzi przemysłu - kilka tysięcy przeszkolonych osób,
 • Ponad 1000 monterów połączeń kołnierzowych certyfikowanych zgodnie z normą EN 1591-4,
 • Certyfikaty wydawane przez SPETECH są uznawane w Państwach Unii Europejskiej oraz państwach należących do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • Wykwalifikowana kadra szkoleniowa i egzaminująca,
 • Certyfikat EN ISO 9001:2008 w zakresie projektowania, wytwarzania i sprzedaży uszczelnień do aparatów, rurociągów, pomp i armatury,
 • Świadectwo Uznania Laboratorium do wykonywania badań laboratoryjnych PN-EN ISO/IEC 17025:2005,
 • Członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Uszczelnień (ESA),
 • Pozytywna opinia Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) dotycząca szkoleń wg EN 1591-4,
 • Świadectwo Uznania Ośrodka Szkoleniowego wydane przez TUV w zakresie prowadzenia szkoleń i procesu egzaminacyjnego.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Liczba miejsc w ustalonych terminach jest ograniczona – w przypadku zbyt dużej liczby chętnych zostanie ustalony termin dodatkowy. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest udział min. 5 osób.
 • W przypadku chęci zgłoszenia z Państwa zakładu grupy 5 i więcej osób na każde ze szkoleń istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu i zakresu programowego szkolenia. W takim przypadku prosimy o kontakt z pod numerem tel. 33 81 00 229, szkolenia@spetech.com.pl.
 • Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia również u Państwa w firmie.
 • Pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować do konsultantów technicznych odpowiedzialnych za dany region (lista i dane kontaktowe na www.spetech.com.pl) lub do Radosława Sieczkowskiego, tel. 33 818 41 33  w. 108, rsieczkowski@spetech.com.pl