eu-flague

  • English
  • Polski

Najbliższe szkolenia lub konferencje

Szkolenia i konferencje organizowane przez firmę SPETECH służą dostarczeniu wiedzy dotyczącej produktów i technologii oferowanych przez nas.
Szkolenia i konferencję pozwalają klientom poznać szczegóły techniczne pomocne w stosowaniu w ich firmach nowoczesnych technologii będących gwarantem skutecznego zabezpieczenia szczelności w ciągłości produkcji.
Poprzez szkolenia i konferencję firma SPETECH ma możliwość pogłębienia kontaktów ze swoimi klientami.

Cel szkoleń i konferencji
Celem szkoleń i konferencji jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami uszczelnień bezazbestowych, wykorzystywanych w zakładach przemysłowych różnych branż.

Adresaci szkoleń i konferencji
Adresatem szkolenia jest kadra inżynieryjno-techniczna odpowiedzialna za utrzymanie ruchu w zakładzie.

Forma szkolenia
Przedstawienie aktualnego stanu technik uszczelnień przemysłowych opartych na materiałach bezazbestowych