eu-flague

  • English
  • Polski

Misją firmy SPETECH® jest bezpieczeństwo – to credo towarzyszy nam we wszystkich sferach działalności: oferując bezpieczne produkty chcemy zapewnić bezpieczeństwo ludzi, pracowników oraz procesów produkcyjnych naszych klientów. Idea bezpieczeństwa jest integralnym elementem strategii odpowiedzialnego biznesu, którą nieustannie wdrażamy do naszej strategii i działań operacyjnych od początku powstania spółki. 

Zobowiązania SPETECH® dotyczą sfery odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec pracowników, organizacji lokalnych oraz środowiska. Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu realizujemy w trzech obszarach:

1.    Pomagamy innym poprzez angażowanie się w lokalne akcje.
2.    Prowadzimy odpowiedzialny i zrównoważony biznes - dbamy o środowisko.
3.    Jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą.