eu-flague

 • English
 • Polski

Szkolimy w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji połączeń kołnierzowych

Przedstawiamy ofertę szkoleniową SPETECH na 2021 rok

W odpowiedzi na wymagania rynku w zakresie nowych kanałów i sposobów komunikacji dopasowaliśmy formułę szkoleń do obecnie panujących warunków w otoczeniu: prowadzimy szkolenia online, w centrali firmy w Bielsku-Białej lub w miejscu wskazanym przez klienta.

Świadectwa uznania UDT i TÜV dla SPETECH jako jednostki szkoleniowej

 • W 2020 roku przeszkoliliśmy ponad 220 osób ONLINE
 • Posiadamy ponad 20 lat doświadczenia w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń z technik uszczelnień dla pracowników różnych gałęzi przemysłu
 • Posiadamy pozytywną opinię Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w zakresie szkoleń kadr monterskich
 • W sumie przeszkoliliśmy ponad 1000 monterów połączeń kołnierzowych certyfikowanych zgodnie z normą EN 1591-4
 • Posiadamy świadectwo uznania ośrodka szkoleniowego wydane przez TÜV Akademia Polska oraz niezależnie przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie prowadzenia szkoleń i procesu egzaminacyjnego

Stanowisko do szkoleń online wykorzystujące platformę ClickMeeting

 

Oferta szkoleniowa SPETECH na 2021 rok obejmuje tematy techniczne, dotyczące zagadnień uszczelniania połączeń kołnierzowo-śrubowych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń ciśnieniowych. Przeprowadzamy również szkolenia „szyte na miarę” - przygotowane wg indywidulnych wymagań klienta.

 

Najpopularniejsze szkolenia SPETECH:

Uwaga 1. Samo szkolenie teoretyczne może odbywać się on-line, część praktyczna oraz egzamin wymaga pracy na stanowisku monterskim.

 

Szkolenie z doboru i eksploatacji ma charakter ogólny i jest adresowane do służb utrzymania ruchu, a także projektantów instalacji ciśnieniowych. Pozwala pogłębić wiedzę uczestników w zakresie najnowszych trendów w dziedzinie uszczelnień przemysłowych, tendencji rozwojowych, zagadnień doboru i eksploatacji uszczelnień. Z każdym rokiem wprowadzamy nowe elementy podążając za rozwojem branży. Szkolenie to może być indywidualnie dostosowane do konkretnych potrzeb np. określonej branży czy też specyfiki problemów klienta.
Szkolenia z montażu połączeń kołnierzowych są oferowane zarówno dla kadr monterskich, jak i inżynierów nadzoru, zgodnie z normą EN1591-4. 

 
Szkolenie tradycyjne

 

Norma europejska EN1591-4, w naszym kraju funkcjonująca jako „PN-EN 1591-4:2014-02 - wersja angielska”, w swoim założeniu określa zasady potwierdzania kompetencji personelu do montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie. Warto zaznaczyć, że określenie „systemy ciśnieniowe stwarzające szczególne zagrożenie” to wg normy takie, w których utrata szczelności powoduje zagrożenie dla osób lub środowiska naturalnego.


Stanowisko do nauki i egzaminowania monterów połączeń kołnierzowych. Siła w poszczególnych śrubach

Szkolenie dla kadr monterskich pozwala na zapoznanie się z następującymi zagadnieniami:

 • rodzaje połączeń kołnierzowo-śrubowych,
 • funkcja uszczelki,
 • rodzaje uszczelek i ich własności,
 • związek pomiędzy wydłużeniem śruby, naciągiem śruby i naciskiem na uszczelkę,
 • powszechne przyczyny uszkodzeń połączeń kołnierzowych z uszczelką,
 • spadek naprężeń w śrubach i jego skutki,
 • naprężenia montażowe i resztkowe śrub,
 • ogólne zasady BHP,
 • bezpieczny demontaż,
 • przygotowanie powierzchni przylgowych,
 • diagnostyka uszkodzeń,
 • pozycjonowanie kołnierzy,
 • magazynowanie, przenoszenie i przygotowanie uszczelki do montażu,
 • wpływ tarcia na gwincie na naciąg podczas dokręcania momentem obrotowym,
 • znaczenie smarowania gwintu i powierzchni oporowej nakrętki,
 • metody montażu i ich dokładność,
 • schematy dokręcania śrub,
 • konieczność stosowania schematów dokręcenia śrub,
 • klasy szczelności,
 • wymóg osiągnięcia określonej klasy szczelności,
 • ręczne dokręcanie momentem obrotowym,
 • konserwacja i kalibrowanie ręcznych kluczy dynamometrycznych,
 • wymogi dotyczące dokręcania kluczem hydraulicznym i napinaczem,
 • potwierdzenie, że połączenie może być przywrócone do eksploatacji,
 • zapis wykonanych prac,
 • zgłaszanie rozbieżności lub nieprawidłowości,
 • monitorowanie emisji i kontrolowanie wycieków.


Stanowisko do szkoleń personelu montującego połączenia kołnierzowe

Szkolenie dla inżynierów nadzoru obejmuje zagadnienia:

 • zasady BHP,
 • tworzenie zapisów bezpieczeństwa,
 • tworzenie instrukcji montażu,
 • metody określania nacisków montażowych na uszczelce w zależności od klasy szczelności,
 • sposoby zapewnienia odpowiedniego naciągu śrub/nacisku na uszczelce,
 • dopuszczenie skręconego połączenia do eksploatacji,
 • metody badania szczelności, kontrola wycieków.

Każde z naszych szkoleń kończy się uzyskaniem certyfikatu. Zestawienie certyfikatów podano w poniższej tabeli.

 

Certyfikaty dla szkoleń SPETECH:

Uwaga 2. Certyfikacja TUV oraz egzamin i certyfikacja UDT płatne dodatkowo.

 

 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

 RADOSŁAW SIECZKOWSKI
 Kierownik Działu Technicznego SPETECH®
 +48 501 249 073
 rsieczkowski@spetech.com.pl

Spodobał Ci się artykuł?

Zapisz się na nasz newsletter, aby nie przegapić kolejnego!