eu-flague

 • English
 • Polski

SZKOLENIA TECHNICZNE SPETECH®

dr inż. Radosław Sieczkowski, Kierownik Działu Technicznego SPETECH®

 

Szkolenia techniczne organizowane przez SPETECH® są odpowiedzią na wymagania przemysłu w zakresie bezpieczeństwa instalacji ciśnieniowych, szczególnie w obszarze zapewnienia szczelności. Naszym atutem jest bardzo doświadczona kadra inżynierska, nierzadko z ponad 20 letnim stażem pracy. Doświadczenia zdobyte w ramach rozwiązywania problemów szczelności, nadzorów montażowych oraz udziału w licznych konferencjach oraz sympozjach krajowych i zagranicznych pozwoliły na opracowanie i wdrożenie kompleksowych programów szkoleń z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb użytkowników instalacji. Także bliska współpraca z Naczelną Organizacją Techniczną (NOT), Urzędem Dozoru Technicznego oraz TÜV Rheinland przyczyniła się w znacznej mierze do udoskonalenia naszej oferty szkoleń.

Oferta szkoleń przygotowana na 2023 rok obejmuje siedem tematów,  wymienionych w tabeli 1. Szkolenia mogą odbywać się w różnych formacie stacjonarnym lub online.

Tabela 1. Standardowe szkolenia SPETECH®

* Samo szkolenie teoretyczne może odbywać się on-line, część praktyczna oraz egzamin wymaga pracy na stanowisku monterskim.

 

Szkolenie z doboru i eksploatacji uszczelnień ma charakter ogólny i jest adresowane do służb utrzymania ruchu, a także projektantów instalacji ciśnieniowych. Pozwala pogłębić wiedzę uczestników w zakresie najnowszych trendów w dziedzinie uszczelnień przemysłowych, tendencji rozwojowych, zagadnień doboru i eksploatacji. Z każdym rokiem wprowadzamy nowe elementy podążając za rozwojem branży. Nowością jest indywidualnie dostosowane do konkretnych potrzeb następujących branż:

 • przemysł chemiczny, petrochemiczny i rafineryjny,
 • gazownictwo i górnictwo naftowe,
 • energetyka cieplna i zawodowa.

Szkolenie to pozwala na zapoznanie się m.in. z poniższymi zagadnieniami:

 • jakie techniki uszczelnień stosować na poszczególne media,
 • jakie są wymagania dotyczące uszczelnienia mediów uwzględniając wysokie ciśnienia,i temperatury, wysokie obciążenia zewnętrzne, duże średnice połączeń kołnierzowych, odporność na tzw. wydmuchanie oraz tam gdzie ma to znacznie - ogniobezpieczeństwo,
 • czy poprawny dobór i eksploatacja uszczelnień może przynieść wymierne korzyści ekonomiczne,
 • jakie produkty stosować do uszczelniania rurociągów, aparatów, pomp i armatury,
 • jakie narzędzia są pomocne w projektowaniu i obliczaniu połączeń kołnierzowo śrubowych.
   

    

Rys. 1 Stanowisko do przeprowadania szkoleń on-line                           Rys. 2 Szkolenie stacjonarne w siedzibie SPETECH®

 

Szkolenia z montażu połączeń kołnierzowych wg normy EN1591-4 są oferowane zarówno dla kadr monterskich, jak i inżynierów nadzoru. SPETECH® posiada w tym zakresie uznanie Urzędu Dozoru Technicznego jak i TUV (rys.3). 

Norma EN1591-4, w naszym kraju funkcjonująca jako PN-EN 1591-4:2014-02 - wersja angielska, w swoim założeniu określa zasady potwierdzania kompetencji personelu do montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie. Warto zaznaczyć, że określenie „systemy ciśnieniowe stwarzające szczególne zagrożenie” dotyczy instalacji, w których utrata szczelności powoduje zagrożenie dla osób lub środowiska naturalnego. Omawiana norma jest ostatnim ogniwem serii EN1591, przy czym EN1591-1 określa zasady projektowania połączeń kołnierzowo-śrubowych z uszczelkami, w wyniku których otrzymujemy wartości sił i momentów dokręcenia śrub. Powód stworzenia normy EN1591-4 wynikał m.in. z braku jednoznacznych wymagań dot. osób montujących połączenia. Obecnie mamy do czynienia z niemal całkowitym outsourcingiem usług remontowych, a więc dużym przepływem osób o zróżnicowanym doświadczeniu i kompetencjach, co może prowadzić do wzrostu ryzyka popełniania błędów, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji.

 

Rys. 3 Świadectwa uznania UDT i TÜV dla SPETECH® jako jednostki szkoleniowej

 

Istnieje zatem uzasadniona obawa o jakość montażu uszczelnień dobranych i zaprojektowanych przy użyciu nawet najdoskonalszych algorytmów. Warto wspomnieć, że 26% przyczyn awarii połączeń kołnierzowo-śrubowych diagnozowanych jest jako błąd montażu. Przy czym sama uszczelka, wg tego samego źródła, jest źródłem awarii w 22%. Pozostałe przyczyny to uszkodzenie kołnierza (25%), poluzowanie śrub (15%) i niewłaściwe osiowanie kołnierzy (12%) [wg PVRC, USA]. 

Szkolenie dla kadr monterskich pozwala na zapoznanie się m.in. z następującymi zagadnieniami: 

 • rodzaje połączeń kołnierzowo-śrubowych,
 • funkcja uszczelki,
 • rodzaje uszczelek i ich własności,
 • związek pomiędzy wydłużeniem śruby, naciągiem śruby i naciskiem na uszczelkę,
 • przyczyny uszkodzeń połączeń kołnierzowych z uszczelką,
 • spadek naprężeń w śrubach i jego skutki,
 • bezpieczny demontaż,
 • przygotowanie powierzchni przylgowych,
 • diagnostyka uszkodzeń,
 • pozycjonowanie kołnierzy,
 • magazynowanie, przenoszenie i przygotowanie uszczelki do montażu,
 • znaczenie smarowania gwintu i powierzchni oporowej nakrętki, 
 • metody montażu i ich dokładność,
 • schematy dokręcania śrub,
 • klasy szczelności,
 • ręczne dokręcanie momentem obrotowym,
 • konserwacja i kalibrowanie ręcznych kluczy dynamometrycznych,
 • wymogi dotyczące dokręcania kluczem hydraulicznym i napinaczem,
 • potwierdzenie, że połączenie może być przywrócone do eksploatacji,
 • zapis wykonanych prac.

SPETECH® posiada 3 stanowiska do nauki i egzaminowania kadr monterskich, pokazane na rysunkach 4-6.

  

Rys. 4 Stanowisko do nauki i egzaminowania monterów połączeń kołnierzowych. Siła w poszczególnych śrubach jest widoczna w czasie rzeczywistym na ekranie komputera

  

Rys.5 Stanowisko do szkoleń personelu montującego połączenia kołnierzowe

 

Szkolenie z montażu połączeń kołnierzowych może być opcjonalnie uzupełnione egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu takiego szkolenia również w języku angielskim dla obcokrajowców, które odbywało się w Policach na terenie jeszcze powstającej fabryki polimerów. 
Jako firma SPETECH® prowadzimy szkolenie i przygotowujemy uczestników do egzaminu. Z kolei sam egzamin jest przeprowadzany przez inspektora UDT. Egzamin składa się z części teoretycznej, w której monterzy odpowiadają pisemnie na pytania oraz z części praktycznej, w której muszą poprawnie skręcić połączenie kołnierzowo-śrubowe. Połączenia skręcane są na stanowisku szkoleniowym pokazanym na rys. 6. Każde z połączeń (po jednym na uczestnika) musi zostać zmontowane zgodnie ze sztuką, czyli właściwą metodą oraz odpowiednim momentem. Ostatecznym sprawdzianem jest wykonanie próby ciśnieniowej. Służy do tego ręczna pompa, wykorzystane medium to woda. Egzamin zostaje finalnie zaliczony, jeżeli w połączeniu nie ma wycieku. 

Prowadząc szkolenie zapewniamy materiały szkoleniowe, stanowisko monterskie, uszczelki oraz niezbędne narzędzia. Certyfikat, w powyższym przypadku oprócz standardowego SPETECH®, wystawia Urząd Dozoru Technicznego.

Szkolenie dla inżynierów nadzoru obejmuje zagadnienia:

 • zasady BHP,
 • tworzenie zapisów bezpieczeństwa,
 • tworzenie instrukcji montażu,
 • metody określania nacisków montażowych na uszczelce w zależności od klasy szczelności,
 • sposoby zapewnienia odpowiedniego naciągu śrub/nacisku na uszczelce,
 • dopuszczenie skręconego połączenia do eksploatacji,
 • metody badania szczelności, kontrola wycieków.

Po ukończeniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin teoretyczny – test wyboru obejmuje powyższe zagadnienia. 

Nowością jest szkolenie dedykowane dla osób bezpośrednio zajmujących się montażem uszczelnień z wykorzystaniem kluczy hydraulicznych (rys.7). Obejmuje ono m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo pracy z wężami hydraulicznymi,
 • diagnostyka i prawidłowe użycie nasadek,
 • bezpieczne korzystanie z klucza kontrującego,
 • rodzaje kluczy hydraulicznych,
 • dobór ciśnienia w celu zapewnienia odpowiedniego momentu dokręcenia,
 • zrozumienie, kiedy używać klucza hydraulicznego,
 • przestrzeń robocza i dopasowanie narzędzi,
 • dobór blokady ramienia reakcyjnego.

 

 Rys.7 Zestaw hydrauliczny firmy Enerpac używany do szkolenia

 

Kolejna nowość to szkolenie z wykorzystania urządzeń pomocniczych do demontażu/montażu połączeń kołnierzowych podczas których uczestnicy dowiedzą się m.in.:

 • jak prawidłowo używać narzędzi do montażu i demontażu połączeń kołnierzowych,
 • jak usprawnić prace remontowo-serwisowe w obszarze połączeń kołnierzowych,
 • jak podnieść bezpieczeństwo pracy.

Każde z naszych szkoleń kończy się uzyskaniem certyfikatu. Zestawienie certyfikatów podano w poniższej tabeli 2.
 

Tabela 2. Certyfikaty dla szkoleń SPETECH®

*Certyfikacja TUV oraz Egzamin i certyfikacja UDT płatne dodatkowo.

 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

 RADOSŁAW SIECZKOWSKI
 Kierownik Działu Technicznego SPETECH®
 +48 501 249 073
 rsieczkowski@spetech.com.pl

Spodobał Ci się artykuł?

Zapisz się na nasz newsletter, aby nie przegapić kolejnego!