eu-flague

 • English
 • Polski

Systemy live – loading w istniejącej armaturze

Pewność ruchowa i szczelność eksploatowanej armatury to z jednej strony istotny czynnik poprawiający bezpieczeństwo, z drugiej - ograniczający koszty ewentualnych awarii i napraw. By osiągnąć pożądany stan szczelności niezbędne jest utrzymywanie armatury w należytym stanie technicznym, stosowanie odpowiednich materiałów szczelinowych jak również ich prawidłowy montaż. Nie zawsze jednak te działania prowadzą do uzyskania należytego efektu. W eksploatowanej armaturze napotykamy bowiem szereg innych czynników mających wpływ na jej działanie, do których możemy zaliczyć:

 • zużycie pakunku wynikające z normalnej eksploatacji,
 • relaksacja oraz utrata masy pakunku uszczelniającego,
 • relaksacja śrub dławika,
 • zbyt mocno dokręcone śruby dławika,
 • niewystarczająco dokręcone śruby dławika,
 • brak możliwości diagnostyki zużycia pakunku,
 • wrażliwość na zmiany temperatury i nagłe skoki ciśnienia,
 • zaostrzanie norm emisji,
 • brak możliwości zabudowy uszczelnienia mieszkowego na istniejącej armaturze

Live loading

Rozwiązaniem eliminującym powyższe czynniki jest opracowany przez Spetech sp. z o.o. system sprężyn talerzowych „Live-loading”. Jest to zestaw sprężyn talerzowych, umieszczony jest nad dławikiem, na szpilkach (układ acentryczny) lub trzpieniu (układ centryczny) armatury. Rozwiązania pokazują poniższe rysunki:

 

System Live-loading umieszczony centrycznie

System Live-loading umieszczony acentrycznie

System Live-loading składa się z zestawu sprężyn talerzowych, tulei prowadzącej, elementu dociskowego oraz wskaźnika ugięcia sprężyn talerzowych.

Założenia konstrukcyjne acentrycznie umieszczonego systemu live-loading:

 • maksymalna kompensacja zużycia pakunku,
 • brak ingerencji w obudowę oraz pokrywę armatury,
 • łatwy montaż zestawu bez możliwości jego uszkodzenia oraz bez użycia klucza dynamometrycznego,
 • możliwość łatwej diagnostyki zużycia pakunku,
 • możliwość pracy w przypadku skokowych zmian ciśnienia w armaturze

 

System Live Loading posiada wiele zalet. Najważniejsze to:

 • kompensacja zużycia pakunku wynikające z normalnej eksploatacji,
 • w pełni kompensuje zjawisko relaksacji oraz utraty masy pakunku,
 • niweluje zjawisko relaksacji śrub dławika,
 • dzięki wskaźnikowi ugięcia sprężyn talerzowych nie jest wymagany klucz dynamometryczny podczas dokręcania śrub dławika,
 • odpowiednia konstrukcja zapobiega zniszczeniu sprężyn talerzowych podczas montażu systemu,
 • istnieje możliwość określania stopnia zużycia pakunku,
 • może być zabudowany na istniejącej armaturze,
 • zapobiega skutkom wahań temperatury i skokom ciśnienia,
 • jako komplet z wysokojakościowym uszczelnieniem dławnicowym traktowany jako równie szczelne i niezawodne rozwiązanie w porównaniu z uszczelnieniem mieszkowym.

Jesteśmy w stanie zaprojektować i wykonać różne rozwiązania systemów Live-loading. Z uwagi na różnorodność eksploatowanej armatury, różnice wymiarowe i możliwości zabudowy, wykonujemy jednostkowe rozwiązania systemu.

Spodobał Ci się artykuł?

Zapisz się na nasz newsletter, aby nie przegapić kolejnego!