eu-flague

  • English
  • Polski

System kompensacyjny SPETOCONTROL i zaślepki międzykołnierzowe SPETOBLIND - wsparcie dla utrzymania ruchu

dr inż. Radosław Sieczkowski, Kierownik Działu Technicznego w SPETECH®

 

Jednym z wymagań, którego spełnienie leży u podstaw naszej działalności jest dostarczenie produktów zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności przemysłowych instalacji ciśnieniowych.  
Występowanie zjawisk zwiększających ryzyko awarii takich jak: duża zmienność parametrów roboczych, występowanie drgań, poluzowanie śrub, pełzanie i relaksacja elementów połączenia kołnierzowego lub armatury, zużycie pakunku dławnicowego może doprowadzić do utraty wymaganej szczelności, a w konsekwencji do zagrożenia bezpieczeństwa i konieczności odstawienia awaryjnego. Jednym z rozwiązań, podnoszącym niezawodność pracy instalacji jest montowany na śrubach system kompensacyjny SPETOCONTROL® (rys.1).

Rys. 1. System kompensacyjny SPETOCONTROL® składający się z pakietu sprężyn talerzowych i oprawy

Systemy wykorzystujące sprężyny talerzowe były już oferowane wcześniej, natomiast nowością jest szeroki wachlarz dostępnych wariantów konstrukcyjnych oraz kompleksowy i dopracowany program doboru, przy którym korzystamy z autorskich algorytmów obliczeniowych.
System kompensacyjny SPETOCONTROL® to zestaw sprężyn talerzowych wraz z podkładką stożkową występujący samodzielnie lub zabudowany w oprawie. Wersja z samą podkładką (rys. 2) jest zalecana do połączeń kołnierzowych oraz pokryw włazowych, wszędzie tam, gdzie wymagana jest zwarta zabudowa oraz przenoszenie znacznych wartości sił.

Rys. 2. System kompensacyjny SPETOCONTROL® składający się z pakietu sprężyn i podkładki

System wykorzystujący oprawę (rys. 3) wymaga większej wysokości zabudowy, pozwala za to na pracę przy zakresach przemieszczeń sięgających kilkunastu milimetrów oraz przy umiarkowanych wartościach sił. Ta wersja zalecana jest m.in. do komór dławnicowych armatury oraz w mało sztywnych połączeniach wykorzystujących śruby o znacznej długości. W niektórych przypadkach zastosowanie systemu wymaga zmiany śrub na dłuższe. Dobór optymalnego systemu wymaga wykonania odpowiednich obliczeń, w przypadku komór dławnicowych wykorzystywany jest autorski algorytm, a w przypadku połączeń kołnierzowo śrubowych można zastosować algorytm zgodny z normą EN 1591-1.

Rys. 3. System kompensacyjny SPETOCONTROL® składający się z pakietu sprężyn talerzowych i oprawy stosowany w dławnicach armatury

Największą zaletą systemu SPETOCONTROL® jest utrzymywanie stałego nacisku na uszczelnienie, co zapewnia szczelność niezależnie od warunków pracy. Z uwagi na konstrukcję i wykorzystane materiały, takie jak stale sprężynowe, węglowe lub kwasoodporne produkt ten cechuje się niezawodnością oraz wysoką trwałością zmęczeniową. Dodatkową zaletą jest łatwość montażu. SPETOCONTROL® jest idealnym wsparciem dla przemysłowych instalacji ciśnieniowych ze względu na jego właściwości, niezrównaną trwałość zmęczeniową i niezawodność.

Kolejną nowością w naszej ofercie są zaślepki międzykołnierzowe SPETOBLIND® (rys. 4) służące do odcinania przepływu medium roboczego w rurociągu.

Rys. 4. Zaślepki okularowe SPETOBLIND®

Zapewniają one łatwy montaż częścią zaślepiającą lub przepływową sygnalizując jednocześnie pozycję (rys. 5). Zastosowanie zaślepek zwiększa bezpieczeństwo prac remontowych na odciętym fragmencie instalacji.

 

Rys. 5. Zaślepki okularowe SPETOBLIND® w obu położeniach

Zaślepki okularowe SPETOBLIND® (rys. 4 i 5) posiadają część przepływową i zaślepiającą połączoną mostkiem z otworem na śrubę. Zaślepki pojedyncze tzw. lizakowe (ang. „paddle” lub „spade” blind) posiadają tylko część zaślepiającą oraz uchwyt będący jednocześnie wskaźnikiem (rys. 6). Uchwyt służy także do celów transportowych i montażowych. Wersję lizakową stosuje się zwłaszcza dla większych rozmiarów z uwagi na ograniczenie masy. Zestawienie różnych rodzajów zaślepek pokazano na rys. 7.

Rys. 6. Zaślepka lizakowa SPETOBLIND®

 

Rys. 7. Zestawienie najpopularniejszych typów zaślepek SPETOBLIND®

Zaślepki wykonywane są z dowolnych materiałów, w tym stali węglowych, nierdzewnych, kwasoodpornych oraz stopów niklu. Wymiary podstawowych typów są znormalizowane - na kołnierze z oznaczeniem klasy stosuje się normę ASME B16.48, a na kołnierze z oznaczeniem PN wg DIN 2626. Możliwe są także liczne wykonania specjalne wg specyfikacji zakładowej lub projektu indywidualnego. 
Najważniejsze zalety SPETOBLIND® to:
  • prostota konstrukcji,
  • niewielkie gabaryty w porównaniu do zasuw,
  • łatwość montażu i wymiany,
  • niezawodność,
  • stanowią ekonomiczną alternatywę dla zaworów,
  • odporność na ciśnienie/temperatury,
  • możliwość wielokrotnego stosowania,
  • zapewnia bezpieczeństwo dzięki sygnalizacji położenia.

 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

 RADOSŁAW SIECZKOWSKI
 Kierownik Działu Technicznego SPETECH®
 +48 501 249 073
 rsieczkowski@spetech.com.pl

Spodobał Ci się artykuł?

Zapisz się na nasz newsletter, aby nie przegapić kolejnego!