eu-flague

  • English
  • Polski

SpetoValve® – usługa sprawdzania zaworów bezpieczeństwa na ruchu

Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o.o. wprowadza na rynek nową usługę SpetoValve® - sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa podczas pracy instalacji, bez konieczności ich demontażu.

Zawory bezpieczeństwa są ważnym elementem instalacji ciśnieniowych, chroniącym przez skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia. Zgodnie z Rozporządzeniem Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1269 osprzęt zabezpieczający, w tym zawory bezpieczeństwa, podlegają okresowej kontroli.

Badanie nastawy - początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa jest niejednokrotnie problematyczne i kosztowne dla użytkowników, ponieważ wymaga zatrzymania instalacji, zdemontowania zaworu, czasem wycięcia z instalacji, wyczyszczenia, a następnie przetransportowania i zainstalowania na stanowisku pomiarowym oraz ponownego montażu. Usługa SpetoValve® stanowi odpowiedź na potrzeby naszych klientów - wykonywanie testów zaworów bez przerywania pracy instalacji i konieczności ich demontażu, a zarazem w znacznie krótszym czasie, niż w przypadku metody tradycyjnej. Sprawdzenie początku otwarcia odbywa się z wykorzystaniem urządzenia PreVenTest holenderskiej firmy Ventil.

Urządzenie PreVenTest służące do sprawdzania początku otwarcia zaworu bezpieczeństwa pod ciśnieniem

 

Urządzenie to posiada pozytywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego. Usługa jest wykonywana przez Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych SPETECH, które posiada uznanie UDT. Zakres uznania obejmuje m.in. sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa na instalacji w wykorzystaniem siły otwarcia do 50kN.

Certyfikat UDT dla Laboratorium Spetech

 

Badanie polega na symulacji początku otwarcia zaworu poprzez wymuszenie mechaniczne – odpowiednie zwiększenie siły na trzpieniu.

Zasada działania metody:

• Trzpień zaworu jest minimalnie unoszony za pomocą siłownika

• Siła na trzpieniu jest mierzona przy pomocy przetwornika siły

• Pomiar ciśnienia roboczego następuje poprzez lokalny przekaźnik ciśnienia lub podawany jest ze sterowni

• Inne mierzone parametry to poziom dźwięku, skok trzpienia

• Oprogramowanie przetwarza dane, wyznaczając dokładnie początek (ciśnienie) otwarcia zaworu, co jest widoczne na wykresie

 

Po wykonaniu badania generowany jest raport określający ciśnienie otwarcia zaworu.

Moduł sterujący PreVenTest oraz tablet w wykonaniu Ex

 

Zasada działania metody – układ sił

 

Brak konieczności demontażu zaworów ma niebagatelne znaczenie dla płynności pracy całego przedsiębiorstwa, nie powoduje przestojów oraz zwykle pozwala znacznie ograniczyć koszty. Warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach przepisy wymagają częstszych badań okresowych zaworów bezpieczeństwa, niż częstotliwość remontów planowych. Metoda ta świetnie nadaje się również do badań eksploatacyjnych doraźnych, a także prewencyjnych, co ma na celu maksymalne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

Usługę SpetoValve® można wykonywać na niemal wszystkich mediach (z wyjątkiem niektórych mediów krystalizujących oraz silnie zanieczyszczonych), również w strefach zagrożonych wybuchem „Ex”. Czas trwania jednego badania (konieczność wykonania 3 testów na jednym zaworze) to około 30 minut. Temperatura badania od -50 do 150°C. Wielkość badanego zaworu powinna być dostosowana do zakresu możliwości siłownika. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania usługi użytkownik instalacji powinien ten fakt zgłosić do właściwej jednostki Dozoru Technicznego. Obecność przedstawiciela UDT jest konieczna w trakcie wykonywania badania.

Najważniejsze zalety usługi SpetoValve®

  • Wyeliminowanie konieczności demontażu zaworów bezpieczeństwa, a w niektórych przypadkach ich wycięcia

  • Przy dużych rozmiarach brak konieczności użycia specjalistycznego sprzętu transportowego

  • Brak konieczności odstawienia instalacji – ograniczenie przestojów

  • Znaczna oszczędność kosztów

  • Szybkość i niezawodność metody

  • Uznanie Urzędu Dozoru Technicznego

 

ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA USŁUGI SPETOVALVE® PROSIMY O WYSŁANIE ZAPYTANIA NA ADRES: tparvi@spetech.com.pl

LUB O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM: +48 501 685 504

Spodobał Ci się artykuł?

Zapisz się na nasz newsletter, aby nie przegapić kolejnego!