eu-flague

  • English
  • Polski

Spetobar® BAS® 390 - uszczelki do średnich obciążeń z atestem PZH

Jednym z podstawowych „miękkich” spoczynkowych materiałów uszczelniających do połączeń kołnierzowo-śrubowych, są płyty oraz wycinane z nich uszczelki włóknisto-elastomerowe na bazie włókien syntetycznych. Obecnie istnieje wiele odmian płyt włóknisto-elastomerowych o ogromnej rozpiętości jakościowej. Ograniczając się do grupy uszczelnień z przeznaczeniem na instalacje przemysłowe ich jakość zależy głównie od następujących czynników:
•    rodzaju i postaci użytego włókna bezazbestowego,
•    rodzaju użytego lepiszcza (elastomerów),
•    rodzaju napełniaczy,
•    jednorodności struktury,
•    procesu wulkanizowania płyt.

Najczęściej używanym rodzajem włókna bezazbestowego jest włókno aramidowe o bardzo dobrej wytrzymałości mechanicznej, dobrej odporności chemicznej i termicznej. Wiele nowszych rozwiązań bazuje na włóknach węglowych, króre cechują się wyższą odpornością temperaturową i odpornością na hydrolizę. Jednak należy pamiętać, że ograniczenia termiczne wynikają z rodzaju zastosowanego lepiszcza oraz wypełniaczy i dodanie bardziej odpornego włókna niewiele tu pomaga. Wadą włókien węglowych są gorsze w stosunku do aramidowych właściwości higroskopijne odpowiedzialne za powiązanie włókien z lepiszczem. Jeżeli chodzi o materiał elastomeru, to najczęściej stosowany jest NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy). Ze względu na budowę strukturalną materiały te cechują się anizotropowością, czyli różnymi własnościami mechanicznymi w zależności od kierunku, oraz podlegają  procesom pełzania i relaksacji połączonym z procesem starzenia. Te cechy wpływają zasadniczo na zachowanie się uszczelki podczas eksploatacji. 

Z tego powodu dobór właściwych rozwiązań jest trudniejszy, niż to wynika z prostych parametrów dopuszczalnego ciśnienia i temperatury pracy podawanych przez producentów. Zmienne obciążenia działające na uszczelkę w czasie są często najważniejszym czynnikiem wpływającym na eksploatację połączenia kołnierzowo-śrubowego z uszczelką. 

SPETECH od wielu lat dostarcza całą rodzinę płyt włóknisto-elastomerowych i wycinanych z nich uszczelek płaskich o dowolnej geometrii pod zastrzeżonym znakiem towarowym. Jednym z takich materiałów jest Spetobar® BAS® 390, jedno z najbardziej uniwersalnych rozwiązań dla umiarkowanych obciążeń temperaturowych i ciśnieniowych. 

Dzięki wysokiej, sięgającej 18% ściśliwości Spetobar® BAS® 390 wyróżnia się wysoką formowalnością, czyli zdolnością do wypełniania nierówności powierzchni przylgowych, nie wymagając przy tym wysokich nacisków.  Dodatkowo uszczelka charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz dobrą odpornością chemiczną. Dzięki uniwersalnym parametrom pracy znajduje zastosowanie niemal w każdej gałęzi przemysłu.

Z uwagi na lepsze właściwości oraz szersze zastosowanie  uszczelka Spetobar® BAS® 390 zastąpiła w ofercie SPETECH uszczelkę Spetobar® BAS® 380.

Dodatkowo Spetobar® BAS® 390 posiada atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH), dopuszczający do kontaktu z wodą pitną.

Zestawienie najważniejszych parametrów Spetobar® BAS® 390 przedstawiono w poniżej tabeli.

Uszczelki Spetobar® BAS® 390 wycinane samodzielnie z płyt lub wycinane fabrycznie w dowolnych wymiarach i kształtach zapewniają pełną uniwersalność niezależnie od typu połączenia, a także chropowatości powierzchni. Są idealnym rozwiązaniem na stalowe instalacje wody pitnej. Wysoka ściśliwość zapewnia szczelność nawet na niezbyt równych powierzchniach. Spetobar® BAS® 390 to uniwersalność zastosowań, doceniana zwłaszcza przez producentów urządzeń do przygotowania, magazynowania, transportu, filtracji i podgrzewania wody.

Dzięki odpowiedniej strukturze i wykorzystaniu bezpiecznych materiałów zapewnia nie przekraczanie dopuszczalnych limitów migracji oraz odporność na powstawanie biofilmów, co potwierdza atest Państwowego Zakładu Higieny. Spełnia tym samym rygorystyczne wymogi sanitarne w instalacjach wody przeznaczonej do spożycia. Łatwość wycinania, montażu i demontażu uszczelek jest dodatkowym atutem.

Wszystkie materiały Spetobar® BAS® posiadają wyznaczone współczynniki obliczeniowe w Laboratorium SPETECH, które posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego.
Prosimy o kontakt w celu potwierdzenia właściwego doboru uszczelek. 

 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

 RADOSŁAW SIECZKOWSKI
 Kierownik Działu Technicznego SPETECH®
 +48 501 249 073
 rsieczkowski@spetech.com.pl

 

Spodobał Ci się artykuł?

Zapisz się na nasz newsletter, aby nie przegapić kolejnego!