eu-flague

  • English
  • Polski

Regeneracja przepustnic mimośrodowych

Przepustnice mimośrodowe (rys.1) na dobre zadomowiły się w instalacjach przemysłowych. Są powszechnie stosowane do regulacji lub zamknięcia przepływu medium, w połączeniu z napędem ręcznym lub elektrycznym. Swoją popularność zawdzięczają wysokiej niezawodności, bardzo wysokiej szczelności oraz niewielkiej długości zabudowy w porównaniu do standardowej armatury. Nie bez znaczenia jest mniejsza masa i niższe koszty zakupu. Wyzwanie stanowi jednak wymiana samych uszczelnień, jak i regeneracja całej przepustnicy.

Rys. 1. Przepustnica mimośrodowa z napędem ręcznym

 

Standardowo stosowanym podejściem jest zakup zestawu uszczelnień u producenta armatury i ich samodzielna wymiana. Często problemem okazuje się jednak długi termin oczekiwania na uszczelnienia. Co więcej, sama wymiana uszczelnień nie oznacza pełnej regeneracji przepustnicy, ponieważ nie wyeliminuje uszkodzeń innych elementów niż same uszczelnienia. Uszkodzone i zużyte siedzisko lub/i zawieradło mimo nowej uszczelki mogą nie zapewnić oczekiwanej szczelności. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, firma SPETECH wprowadziła usługę regeneracji przepustnic, na którą składa się nie tylko wykonanie i dostawa uszczelnienia, ale również diagnostyka i wymiana pozostałych uszczelnień oraz naprawa innych elementów przepustnicy.

Pierwszym krokiem w procesie regeneracji przepustnicy po jej zdemontowaniu jest diagnostyka. Odbywa się ona poprzez ocenę wizualną, wstępne pomiary oraz wywiad z klientem. Oceniane są możliwości serwisowe oraz wymagany zakres prac naprawczych. Oprócz wymiany uszczelnienia dysku (przykłady podano na rys. 2a i 2b) możliwa jest wymiana uszczelnienia korpusu oraz pakietu dławnicowego. Wymiana uszczelnień nie zawsze jest wystarczająca. Typowe problemy to przykładowo:

  • wytarcia na stożkowej powierzchni przylgowej w okolicy osi obrotu,
  • wżery korozyjne na stożkowej powierzchni przylgowej (rys 3),
  • przesunięcie dysku w osi obrotu.
     

  

Rys. 2a. Przykładowa uszczelka typu „kanapka”, montowana na organie zamykającym          Rys. 2b. Przykładowa uszczelka typu SOLID, montowana w korpusi

 

Naprawa powyższych uszkodzeń jest możliwa w pewnym zakresie, a jej warunki muszą zostać omówione indywidualnie dla każdego przypadku. W szczególnych przypadkach jest możliwy taki dobór geometrii uszczelki, aby w pewnym stopniu skompensować negatywny wpływ powyższych czynników na pracę przepustnicy.

 

Rys. 3. Promieniowe uszkodzenia o głębokości do 0,6 mm na całym obwodzie zawieradła

 

W celu wykonania uszczelnień, przy braku dostępu do dokumentacji wykonawczej, konieczne jest określenie geometrii uszczelki dysku metodą inżynierii odwrotnej. W tym celu konieczny jest pomiar z użyciem odpowiednio dokładnego ramienia pomiarowego lub maszyny współrzędnościowej. Z uwagi na złożoność geometryczną zagadnienia, niemożliwe jest dokładne odwzorowanie kształtu z użyciem tradycyjnych narzędzi. Firma SPETECH® korzysta ze specjalistycznego ramienia pomiarowego firmy FARO. Pomiar z użyciem tego narzędzia zaprezentowano na zdjęciu (rys. 4 i 5). Aby pomiar był możliwy, konieczne jest przygotowanie przepustnicy. Powinna być ona zdemontowana z instalacji i umieszczona w miejscu wolnym od wibracji i nagłych skoków temperatury. Wymienione czynniki mogą wpłynąć negatywnie na precyzję pomiarów. Konieczne jest również pozostawienie napędu, aby była możliwość precyzyjnego ustawienia dysku w pozycji zamkniętej.

Standardowo wykonuje się pomiar gniazda i na tej podstawie odwzorowuje się kształt i wymiary uszczelki. Można wykonać również pomiar uszczelki, nowej lub po przepracowaniu, jednak taki pomiar ma charakter pomocniczy.
 

  

Rys. 4 i 5. Pomiar przepustnicy współrzędnościowym ramieniem pomiarowym

 

Oprócz zebrania geometrii z użyciem ramienia pomiarowego, dokonuje się identyfikacji materiału uszczelki i regenerowanych elementów (rys. 5). Pozostałe uszczelnienia mogą być odwzorowane na bazie pomiarów tradycyjnymi metodami. Konieczne jest określenie typu uszczelnienia dodatkowego, montowanego pod właściwą uszczelką dysku.

 

Rys. 5. Identyfikacja materiału (PMI)

 

Geometria zebrana podczas pomiarów ma formę podstawowych kształtów geometrycznych. Aby na tej podstawie zbudować finalną geometrię uszczelki konieczne jest wykonanie szeregu operacji. W tym celu SPETECH® dysponuje profesjonalnym oprogramowaniem CAD 3D (Rys. 6). Oprócz cech geometrycznych całej uszczelki, konieczne jest określenie z ilu oraz jak grubych warstw powinna być ona zbudowana.

 

Rys. 6. Odwzorowanie CAD geometrii uszczelki na podstawie pomiarów

 

Na bazie tak przygotowanej dokumentacji można przystąpić do produkcji uszczelki. SPETECH® dysponuje nowoczesnym parkiem maszyn CNC. Uszczelka jest wykonywana metodą obróbki skrawaniem z zachowaniem bardzo wysokiej dokładności. Aby precyzyjna obróbka uszczelki typu laminarnego była możliwa, konieczne może być przygotowanie dedykowanego oprzyrządowania.

Tak wyprodukowana uszczelka jest gotowa do założenia. Przykład uszczelki do przepustnicy o rozmiarze 24”pokazano na rys. 7. Montaż może być wykonany w firmie SPETECH® lub przez Klienta. Istnieje możliwość zapewnienia obecności pracownika firmy SPETECH® przy montażu, w roli nadzoru. Opcjonalnym krokiem, również możliwym do wykonania w firmie SPETECH®, jest wykonanie testu szczelności przepustnicy.
 

Rys. 7. Uszczelka przepustnicy 24” przygotowana do montażu

 

SPETECH® należy do wąskiego i elitarnego grona producentów uszczelnień mimośrodowych na świecie. Nasze uszczelki są dostarczane do bardzo wielu odbiorców, także poza granicami kraju. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, rzetelnej wiedzy i możliwościom technicznym potrafimy zaoferować i wykonać uszczelki do niemal każdego typu przepustnicy. 

SPETECH® to gwarancja najwyższej jakości usług związanych z kompleksową regeneracją przepustnic i produkcją nowych uszczelek. 
 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

 TOMASZ PARVI
 Manager Techniczny ds. Projektów Specjalnych w SPETECH®
 +48 501 685 504
 tparvi@spetech.com.pl

Spodobał Ci się artykuł?

Zapisz się na nasz newsletter, aby nie przegapić kolejnego!