eu-flague

 • English
 • Polski

Nowoczesne metody badawcze Laboratorium SPETECH

Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych SPETECH powstało w roku 1997. Jest ono konsekwencją rozwoju firmy SPETECH w kierunku nie tylko produkcji uszczelnień, ale również działalności badawczej i rozwojowej. Laboratorium jest jedną z kilku tego typu placówek w Europie i na świecie zajmującą się badaniami konstrukcji i tworzyw używanych w technice uszczelnieniowej. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie naszych pracowników oraz sprzęt badawczy jakim dysponujemy, stawia nas w gronie najnowocześniejszych i najbardziej opiniotwórczych jednostek w świecie.

Widok ogólny Laboratorium

Laboratorium jest samodzielną placówką w głównej mierze działającą na potrzeby firmy macierzystej SPETECH, ale również prowadzącą badania wielkości mechanicznych szczelnościowych dla klientów zewnętrznych. Od wielu lat posiada wdrożony, stosowany i aktualizowany system zarządzania jakością oparty na wymaganiach normy PN/EN ISO/IEC 17025:2018-02, specyfikacji technicznej DT-L/95 Urzędu Dozoru Technicznego i instrukcji LAB-WT-01 TÜV Rheinland. Laboratorium posiada świadectwa uznania zarówno UDT, jak i TÜV Rheinland, a corocznie przeprowadzana przez te instytucje audyty są gwarancją prowadzenia prac badawczych na najwyższym poziomie kultury technicznej.

Korzyści, jakie odnosi użytkownik uszczelnień z działalności placówki to przede wszystkim rzetelna wiedza o danym uszczelnieniu. Znajomość informacji o jego możliwym zachowaniu w warunkach eksploatacji, o jego żywotności i przede wszystkim szczelności, jaką uszczelnienie to może zagwarantować. Projektanci urządzeń ciśnieniowych i ich użytkownicy dostają wiedzę o wielkości współczynników obliczeniowych pozwalającą bezpiecznie i niskoemisyjnie zaprojektować elementy uszczelniające. W procesie projektowania wybór odpowiedniego uszczelnienia oraz znajomość jego charakterystycznych wielkości mechanicznych i szczelnościowych często przekłada się na możliwość optymalizacji samej konstrukcji elementów uszczelnianych. Możliwy jest odpowiedni dobór materiałów stalowych i innych oraz ich geometrii, co ma niejednokrotnie duży wpływa na koszt konstrukcji.

Laboratorium posiada niezbędne zaplecze i wykwalifikowany personel realizujący, w ramach obowiązujących procedur, odpowiedni program badawczy. Z racji faktu, że placówka funkcjonuje w strukturze SPETECH, prowadzone tu badania koncentrują się głównie na uszczelnieniach produkowanych przez tę firmę. Wyniki badań mają odzwierciedlenie w publikacjach SPETECH, w szczególności w podawanych przez firmę wielkościach charakterystycznych uszczelek.

Wyniki badań prowadzonych wg normy EN 13555 wykorzystywane są w bazie danych oprogramowania EUROPARTNER®. Wszystkie zaś wyniki wielkości mechanicznych i szczelnościowych publikowane są w oficjalnych folderach firmy SPETECH i na jej stronach internetowych.

Stanowisko do wyznaczania poziomów szczelności w podwyższonych temperaturach.

W obszarze zainteresowań prac badawczych Laboratorium znajduje się:

 • poprawność działania zaworów bezpieczeństwa,

 • uszczelki płaskie włóknisto-elastomerowe, elastomerowe,

 • uszczelki płaskie PTFE, ePTFE, napełniane na bazie PTFE,

 • uszczelki płaskie grafitowe płaskie niezbrojone i zbrojone,

 • uszczelki płaskie wielokrawędziowe,

 • uszczelki płaskie spiralne,

 • uszczelki płaskie metaloplastyczne,

 • uszczelki płaskie z innych materiałów,

 • o-ringi elastomerowe i metalowe,

 • uszczelnienia dławnicowe w formie zestawów:

  • sznurowe,

  • pierścienie prasowane,

  • mieszane,

 • emisje z zaworów, kurków, zasuw,

 • inne uszczelnienia za porozumieniem z klientem laboratorium.

 

Możliwości badawcze (standardy, normy, procedury) placówki obejmują:

 • oględziny zewnętrzne (VT),

 • QminL, QsminL, Qsmax, PQR, EG, eG, μ wg EN 13555 – współczynniki obliczeniowe dla algorytmu EN 1591-1:2013; 2009; 2001,

 • rezystancja i rezystywność wg EN 61340-2-3,

 • m, y wg ASTM F 3149-15 – współczynniki obliczeniowe dla algorytmu obliczeń złącz kołnierzowych ASME Div. 1 Sec. VIII,

 • wyznaczenie przecieku wg VDI 2440 (TA Luft) – certyfikacja uszczelki,

 • wyznaczenie odporności na wydmuchanie (blow out test) wg VDI 2200 – certyfikacja uszczelki,

 • wyznaczenie wielkości ściśliwości i powrotu elastycznego
  wg ASTM F 36-15:2013,

 • wyznaczenie wielkości pełzania i relaksacji wg ASTM F 38-00:2014,

 • zmiana wymiarów uszczelki pod wpływem temperatury
  wg ASTM F 1571-03a,

 

 

 

 

 

 • badania szczelności helowej na miejscu lub na instalacji u klienta, w tym na zgodność z warunkami normy EN ISO 15848-1 (zawory, kurki, zasuwy, wydzielone odcinki instalacji, części lub całość urządzeń ciśnieniowych),

  • badania uszczelnień dławnicowych (szczelność wg EN ISO 15848-1, VDI 2440 w temperaturach otoczenia i do 580oC, wyznaczanie zależności pomiędzy szczelnością a wymaganym momentem obrotowym wału lub wymaganą siłą na trzpieniu, projektowanie skutecznego zestawu uszczelniającego, dobór i wpływ sprężyn talerzowych dławika na długookresową szczelność zestawu),

 • sprawdzanie nastawy otwarcia zaworu na instalacji u klienta, bez konieczności odstawienia instalacji i demontażu zaworu.

Przebieg testu szczelności uszczelnienia dławnicowego w temperaturze podwyższonej.

 

Sprawdzanie nastawy otwarcia zaworów bezpieczeństwa na ruchu

Stanowisko badawcze SpetoValve®

Badanie otwarcia zaworów bezpieczeństwa jest niejednokrotnie problematyczne i uciążliwe dla użytkowników, ponieważ wymaga zatrzymania pracy instalacji, opróżnienia jej z medium, zdemontowania zaworu, zainstalowania go na stanowisku pomiarowym oraz ponownego montażu na instalacji. Okresowa kontrola otwarcia zaworów bezpieczeństwa jest działaniem obowiązkowym, regulowanym przez przepisy prawne. Brak konieczności demontażu zaworów ma niebagatelne znaczenie dla płynności pracy całego zakładu: nie powoduje przestojów oraz pozwala znacznie ograniczyć koszty kontroli.


Nasza usługa polegająca na sprawdzeniu nastawy otwarcia zaworu na instalacji w czasie jej ruchu eliminuje opisane wyżej uciążliwości. Usługę można wykonywać na niemal wszystkich mediach (z wyjątkiem niektórych mediów krystalizujących), również w strefach zagrożonych wybuchem „Ex”.
Badania mają na celu sprawdzenie poprawności działania nastawy zaworu bezpieczeństwa znajdującego się na instalacji w zakładzie i podczas ruchu, bez potrzeby demontażu i zdejmowania zaworu z instalacji.

Usługa dedykowana jest m.in. dla energetyki cieplnej i zawodowej, gazownictwa, przemysłu chemicznego, rafineryjnego i petrochemicznego oraz górnictwa naftowego.

 

 

 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz:

 JANUSZ ZAJĄCZEK
 Kierownik Laboratorium Badawczego SPETECH®
 +48 512 713 338
 jzajaczek@spetech.com.pl

Spodobał Ci się artykuł?

Zapisz się na nasz newsletter, aby nie przegapić kolejnego!