eu-flague

  • English
  • Polski

GORE® Series 500

Nowatorski produkt W.L. Gore & Associates jest wykonany zgodnie z nową, niedawno opatentowaną technologią. Charakteryzuje się zdecydowanie wyższą odpornością na pełzanie, o ponad 50% wyższą od innych taśm uszczelkarskich z ePTFE, co umożliwia maksymalizację niezawodności użytkowej aparatury wielkogabarytowej.

Zakres stosowania, cechy użytkowe, rozmiary oraz metodologia montażu taśmy GORE® Series 500 są takie same jak taśmy GORE® Series 300. Ponadto, nowa, lepsza taśma oferowana jest w tej samej cenie.

gore-500-uszczelnienie

Użytkownikom taśm GORE® dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyli dokonując zmiany na nowy produkt. Otrzymywane od nich sygnały świadczą o wysokiej ocenie taśmy GORE® Series 500 i potwierdzają jej praktyczną przewagę nad wszelkimi innymi dostępnymi rozwiązaniami uszczelnień formowanych w miejscu pracy.

Polecamy zapoznanie się z krótkimi filmami przedstawiającymi procedurę montażu taśmy, dostępnymi pod TYM adresem

Konsultanci firmy SPETECH i pracownicy W.L. Gore & Associates służą wszelkimi dodatkowymi informacjami i pomocą.

WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH Nie stosować do produkcji, przetwarzania lub pakowania produktów spożywczych, leków, kosmetyków oraz urządzeń medycznych.