eu-flague

  • English
  • Polski

ZAŚLEPKI MIĘDZYKOŁNIERZOWE SPETOBLIND®

Zaślepki międzykołnierzowe SPETOBLIND® to elementy zabezpieczające używane do odcinania przepływu medium roboczego w instalacji podczas prób ciśnieniowych oraz prac serwisowych.

  • Niezawodne odcięcie fragmentu instalacji.
  • Czytelna informacja dla pracowników i obsługi instalacji o stanie przepływu w rurociągu.
  • Ekonomiczna alternatywa dla zaworów.
  • Wieloletnie działanie dzięki wykonaniu z materiałów wysokiej jakości.
  • Odporne na wysokie ciśnienie i temperaturę.
  • Niezastąpione podczas prób ciśnieniowych, napraw oraz w trakcie czyszczenia i udrażniania instalacji.

Standardowo wyróżniamy zaślepki międzykołnierzowe okularowe oraz lizakowe (z uchwytem).

ZAŚLEPKI OKULAROWE

Zaślepka okularowa SPETOBLIND® składa się z dwóch elementów, które są połączone ze sobą za pomocą mostka:

  • pierwszy element zaǽlepki posiada otwór o średnicy odpowiadającej przelotowi rurociągu (jest to tzw. pierścień dystansowy),
  • drugim elementem jest właściwa zaślepka, która wprowadzona pomiędzy kołnierze blokuje przepływ.

Elementy te są połączone mostkiem, który w zależności od wersji może umożliwiać obrotowe lub przesuwne wymienianie elementu dystansowego na blokujący i odwrotnie. Mostek bywa wykorzystywany także jako miejsce oznakowania.

ZAŚLEPKI LIZAKOWE

W przypadku dużych Średnic, ciężkich zaŚlepek lub takich, które nie wymagają sparowania z pierścieniem dystansowym, stosuje się także zaślepki lizakowe (tzw paddle- lub spade-type blind). W tym wypadku zarówno właściwa zaślepka, jak i pierścień dystansowy wyposażone są w uchwyt-wskaźnik. Na uchwycie tym jest naniesione oznaczenie zaślepki lub pierścienia wg przyjętego kodu (normatywnego lub zakładowego). Uchwyt służy także do celów transportowych i montażowych, a wystając poza obrys kołnierzy sygnalizuje zablokowanie lub otwarcie przelotu rurociągu.

RODZAJE ZAŚLEPEK OKULAROWYCH SPETOBLIND®

 

Zaślepka okularowa SPETOBLIND® RTJ:     

Zaślepka okularowa SPETOBLIND® MPL010:

Zaślepka okularowa SPETOBLIND® R-S:    
        

Zaślepka lizakowa SPETOBLIND®

W przypadku zaślepek do kołnierzy z uszczelką typu RTJ lub z uszczelką soczewkową zarówno zaślepka jak i pierścień dystansowy mogą być wykonane monolitycznie wraz z profilem uszczelki.
W przypadku przylgi płaskiej kołnierza niezbędne jest zastosowanie dwóch uszczelek razem z zaślepką.
Zaślepki do zabudowy międzykołnierzowej wykonane mogą być zgodnie z normą ASME 16.48 dla kołnierzy z oznaczeniem class albo wg DIN 2626 dla kołnierzy z oznaczeniem PN. Niezależnie od tych norm funkcjonuje szereg specyfikacji i norm zakładowych. Odmienne są w nich zarówno wymiary, jak i kody oznaczeń (w tym kod barwny). Odmienne wymagania mogą dotyczyć także konstrukcji mostków lub uchwytów. Dla niestandardowych wymiarów stosuje się obliczenia wytrzymałościowe wg WUDT, AD-2000, EN 13480.
Zaślepki SPETOBLIND® wykonujemy z dowolnie wskazanych przez zamawiającego stali węglowych, stopowych lub stopów metali nieżelaznych.