eu-flague

  • English
  • Polski
Szkic Opis
SPETOMET® MWK® 10
spetomet_mwk_10SPETOMET® MWK® 10 Z spetomet_mwk_10_z

Uszczelka SPETOMET® MWK® 10 to tradycyjna postać konstrukcyjna uszczelki wielokrawędziowej o równej wysokości wrębów na całej szerokości; uszczelkę stosuje się przede wszystkim do kołnierzy występ-rowek, rzadziej wpust-wypust; zalecana szerokość typu MWK® 10 nie powinna przekraczać 15 mm ze względu na nierównomierność promieniowego rozkładu naprężeń kontaktowych; Uszczelka SPETOMET® MWK® 10 Z z obcym pierścieniem centrującym, ze względów na podniesione wymagania bezpieczeństwa ten typ jest zalecany zamiast tradycyjnych profili MWK® 20.

SPETOMET® MWK® 15**
spetomet_mwk_15

SPETOMET® MWK® 15 to uszczelka zalecana na szerokie przylgi (dla szerokości >20 mm); dzięki zmiennej głębokości wrębu na szerokości uszczelki pozwala na równomierne rozłożenie nacisków na całej szerokości uszczelki, co zapobiega przeciążeniom na zewnętrznym obwodzie uszczelki. Dostępna również SPETOMET® MWK® 15 Z, z obcym pierścieniem centrującym.

SPETOMET® MWK® 18
spetomet_mwk_18

SPETOMET® MWK® 18  to uszczelka o zastosowaniach pokrywających się z zastosowaniem uszczelki SPETOMET® MWK® 10; wykonane ze zmienną głębokością wrębu, co powoduje spiętrzenie naprężeń w środku szerokości i podnosi szczelność oraz odporność na wydmuchanie. Dostępna również SPETOMET® MWK® 18 Z, z obcym pierścieniem centrującym.

SPETOMET® MWK® 20
spetomet_mwk_20

Uszczelka SPETOMET® MWK® 20 posiada część uszczelniającą dokładnie taką samą jak uszczelka MWK® 10, lecz dodatkowo posiada integralny pierścień centrujący; wykonanie tradycyjne to pierścień o grubości 2 lub 3 mm.

SPETOMET® MWK® 21
spetomet_mwk_21

Uszczelka SPETOMET® MWK® 21 z pierścieniem centrującym integralnym z podtoczeniem (karbem) powodującym jego odpadnięcie w przypadku wystąpienia drgań związanych z rozszczelnieniem połączenia i gwałtownym rozprężeniem uszczelnianego medium; podnosi to odporność na wydmuchanie.

SPETOMET® MWK® 25**
spetomet_mwk_25

SPETOMET® MWK® 25  to uszczelka o profilu jak SPETOMET® MWK® 15 lecz z pierścieniem centrującym; pierścień posiada karb zrywający podnoszący odporność na wydmuchanie.

SPETOMET® MWK® 28
spetomet_mwk_28

SPETOMET® MWK® 28 to uszczelka o profilu jak SPETOMET® MWK® 18 lecz z pierścieniem centrującym; posiada na pierścieniu karb zrywający, co podnosi jej odporność na wydmuchanie.

SPETOMET® MWK® 50
spetomet_mwk_50SPETOMET® MWK® 50 Z spetomet_mwk_50_z

Uszczelka SPETOMET® MWK® 50 jest wykonana w oryginalnej, opracowanej w SPETECHU postaci konstrukcyjnej, która zapewnia podniesienie powrotu elastycznego uszczelki wielokrawędziowej; dobrane odpowiednio relacje wymiarowe głębokości wrębu oraz grubości pozwalają na uzyskanie tzw. efektu sprężystości kształtu rdzenia metalowego; uszczelka ma podniesione równocześnie zdolności formujące przy zredukowanej grubości uszczelki; ta ostatnia cecha pozwala instalować uszczelki MWK® 50 nawet w płytkie rowki przewidziane dla uszczelek miękkich.

SPETOMET® MWK® 50 B**
spetomet_mwk_50_b

Uszczelka SPETOMET® MWK® 50 B na okrągłe włazy walczakowe; jest wykonana w oryginalnej postaci opracowanej w firmie SPETECH; uszczelkę można przeprowadzić przez okrągły właz walczaka;w tradycyjnym układzie krawędzi osiągalna również w postaci MWK® 10B.

SPETOMET® MWK® 60**
spetomet_mwk_60

Uszczelka SPETOMET® MWK® 60 o części uszczelniającej jak SPETOMET® MWK® 50, lecz jest wyposażona w pierścień centrujący z karbem zrywającym, który podnosi odporność uszczelki na wydmuchanie. Uszczelka posiada certyfikat TA-Luft.

SPETOMET® MWK® 65**
spetomet_mwk_65

Uszczelka SPETOMET® MWK® 65 posiada profil części uszczelniającej jak SPETOMET® MWK® 55 lecz jest wyposażony w pierścień centrujący z karbem zrywającym, który podnosi odporność uszczelki na wydmuchanie.

DryFlex®**
dryflexDryFlex® LRdryflexDryFlex® NRdryflex

Trzecia generacja uszczelki wielokrawędziowej! Potrójny efekt elastyczności: super elastyczny element uszczelniający; elastyczne zawieszenie elementu uszczelniającego w pierścieniu centrującym; elastyczność wykorzystania: jedna uszczelka "wieloklasowa" na jedną średnicę DN (NPS), niezależnie od oznaczenia PN (KLASY). Uszczelka DryFlex® została zaprojektowana jako uniwersalna wysokojakościowa uszczelka przemysłowa, wiążąca walory uszczelek miękkomateriałowych oraz metalowych, do zastosowań w rurociągach przemysłowych, ale także aparatach i wymiennikach ciepła. DryFlex® standardowo wykonana jako uszczelka „wieloklasowa”, DryFlex® LR jako „jednoklasowa”, DryFlex® NR bez pierścienia centrującego, na przylgi typu wpust-wypust, występ-rowek.

** - patent