eu-flague

  • English
  • Polski
Typ Opis
SPETORING® RTJ-R OKTAGONALNE
spetoring-rtj_octagonal

Uszczelnienie typu SPETORING® RTJ (oktagonalne) upowszechniły się głównie w przemyśle naftowym i gazowym; są wykonane ze stali (specjalne stopy do uzgodnienia) i zabudowane w specjalnie przygotowanym gnieździe; aktualnie stosuje się wyłącznie gniazda o zarysie trapezowym do których są przystosowane RTJ-R o przekroju oktagonalnym; uszczelka typu RTJ-R są absolutnie odporne na wydmuchanie, posiadają podwójną linię uszczelniania, zapewniają zatem ogromną niezawodność działania na bardzo niebezpiecznych instalacjach; w wykonaniu specjalnym osiągalne jako zaślepka, z pierścieniem centrującym, z pokryciem galwanicznym; wykonywane niemal wyłącznie w wymiarach standardowych do NPS 36.

SPETORING® RTJ-OR OWALNA
spetoring_oval

Uszczelka typu SPETORING® RTJ-OR (owalna) jest wykonana ze stali lub stopów specjalnych, pokrywa ten sam typoszereg wymiarowy co uszczelka oktagonalna; może być stosowana także do bardzo starych, półokrągłych gniazd w kołnierzach; uszczelka nie podlega wydmuchaniu, posiada podwójną linię uszczelnienia; dzięki stykowi powierzchni zaokrąglonej ze ścianką gniazda powstaje spiętrzenie naprężeń sprzyjające doszczelnieniu na nieco zużytych kołnierzach; stosowane w instalacjach mediów niebezpiecznych; w wykonaniu specjalnym osiągalne jako zaślepka z pierścieniem centrującym lub pokryciem galwanicznym; wykonywana niemal wyłącznie w wymiarach standardowych do NPS 36.

SPETORING® RTJ-RX
spetoring_rtj_rx

Uszczelka typu SPETORING® RTJ-RX jest modyfikacją uszczelki typu RTJ-R w kierunku wzmocnienia aktywnego oddziaływania ciśnienia wewnętrznego do zwiększenia nacisków kontaktowych; uszczelki RTJ-RX mogą być wykonane w różnych opcjach materiałowych; w wykonaniu specjalnym z pokryciem galwanicznym.

SPETORING® RTJ-BX
spetoring_rtj_bx

Uszczelki SPETORING® RTJ-BX są przeznaczone do najwyższych klas ciśnieniowych do 20 000 psi; jest to uszczelka wymagająca specjalnych gniazd; posiada dwie linie uszczelniania; jest odporna na wydmuchanie, otwór w kierunku osiowym ma za zadanie wyrównanie ciśnień w sytuacji, gdy wewnętrzna linia uszczelniania straciła szczelność; uszczelnienie wykonywane wyłącznie w wymiarach standardowych do NPS 30.

SPETORING® R-S
spetoring_lens

Uszczelki SPETORING® R-S to uszczelki tzw. soczewkowe wykonane ze stali (inne opcje materiałowe do uzgodnienia); dzięki sferycznej powierzchni styku ze stożkowym gniazdem występuje efekt lokalnego spiętrzenia nacisków sprzyjający pełnemu uszczelnieniu; uszczelki są absolutnie odporne na wydmuchanie, w odróżnieniu od uszczelnień typu RTJ posiadają jedną linię uszczelniania; stosowane są do kołnierzy do PN 420 i do DN 400; w specjalnych wykonaniach także z pierścieniem centrującym i pokryciem galwanicznym.

SPETORING® R-B
spetoring_r_bSPETORING® R-BZspetoring_r_b_z

Uszczelka SPETORING® R-B i R-BZ tzw. balista wykonana jest ze stali lub innego stopu; w odróżnieniu od uszczelek typu RTJ i R-S instalowana jest na przylgach typowych przygotowanych jak pod uszczelnienia wielokrawędziowe; dzięki stykowi wypukłej powierzchni uszczelki z płaską przylgą występuje spiętrzenie naprężeń sprzyjające doszczelnianiu; dzięki swej geometrii uszczelka nie niszczy przylgi, zapewniając bardzo wysokie walory wytrzymałościowe, przeciwydmuchaniowe, ognioodporność, chemoodporność; w wykonaniach specjalnych z pokryciem galwanicznym lub nakładkami (srebro, aluminium), wykonywane według standardów wymiarowych na uszczelki wielokrawędziowe oraz wg rysunku; uszczelki baliste R-B, R-BZ mogą zastępować uszczelki wielokrawędziowe w pełnym zakresie ich stosowania.

SPETOBLIND®RTJ ZAŚLEPKA
SPETOBLIND®RTJ ZAŚLEPKA OKULAROWA
spetoring_r_bspetoring_r_b_z Oprócz standardowych uszczelek RTJ, dostępne są owalny lub ośmiokątny RTJ, RX i profile BX wykonane jako zaślepki. Kształt pierścieni jest podobny do uszczelek, które zastępują, ale zwykle są wyposażone w dodatkową płytkę przyspawaną do zewnętrznej powierzchni walcowej, która ułatwia montaż, a także zawiera znakowanie z podstawowymi informacjami dla utrzymania ruchu. Uszczelki RTJ z zaślepką okularową służą do oddzielania systemów rurociągowych lub ich łączenia ze sobą. Gdy rurociąg znajduje się w „warunkach pracy” uszczelka z zaślepką okularową RTJ jest zamontowana w pozycji „otwarta”, aby przepływ przez rurociąg był możliwy. W pozycji „zamknięta” po obróceniu uszczelki rurociąg jest zaślepiony i żaden przepływ nie jest możliwy.