eu-flague

  • English
  • Polski
Sketch Description
SPETORING® R-DC Double Cone Seal
spetoring_rd  

SPETORING® R-DC Double Cone  (uszczelka typu podwójny stożek) to rozwiązanie dla aparatów stosowych w przemyśle chemicznym, przy połączeniu wysokich ciśnień, mediów niebezpiecznych i dużych średnic. Typowe ciśnienie robocze 50-350 barów, typowa temperatura do 400°C, średnica między 500 a 3000 mm. Szczegóły konstrukcyjne muszą być zaprojektowane przez projektantów urządzeń. Chociaż uszczelka typu podwójny stożek wyglądają podobnie do ośmiokątnej uszczelki typu RTJ, zasady działania tych dwóch rodzajów złącz różnią się od siebie. Po zadziałaniu ciśnieniem wewnętrznym, uszczelka typu podwójny stożek rozszerza się na zewnątrz, a nacisk na styku uszczelki a kołnierzami wzrasta istotnie. Aby zwiększyć tarcie, powierzchnie stożkowe uszczelki, które kontaktują się z kołnierzami są często dodatkowo obrabiane albo wykonywane są 2-5 rowki (o głębokości 0,5÷1 mm) lub powierzchnie te mają kształt wypukły.
Zwykle na stożkowych powierzchniach uszczelnienia  SPETORING® R-DC Double Cone stosuje się nakładki z miękkiego materiału – najczęściej ze srebra, aluminium, miedzi lub grafitu o grubościach 0,5÷1,5 mm. Nakładki takie oferowane są pod nazwą SPETORING® R-Double Cone LAY z dopiskiem materiału z jakiego mają być wykonane (srebro/ aluminium/ miedź/ grafit).

SPETORING® R-DC LAY Double Cone Layer
spetoring_rd_layers spetoring_rd_layers