eu-flague

  • English
  • Polski
Szkic Opis
SPETORING® LENS 2696
spetoring_lensSPETORING® LENS SPECIAL STANDARDspetoring_lens_standard

Uszczelki SPETORING ® R-S to uszczelki tzw. soczewkowe, wykonane ze stali (inne opcje materiałowe do uzgodnienia).

Dzięki sferycznej powierzchni styku ze stożkowym gniazdem, występuje efekt lokalnego spiętrzenia nacisków sprzyjający pełnemu uszczelnieniu; uszczelki są absolutnie odporne na wydmuchanie, w odróżnieniu od uszczelnień typu RTJ, posiadają jedną linię uszczelniania; najczęściej stosowane są do kołnierzy do PN 420 i do DN 400; w specjalnych wykonaniach także z pierścieniem centrującym i pokryciem galwanicznym.

SPETOBLIND®R-S ZAŚLEPKA
SPETOBLIND®R-S ZAŚLEPKA OKULAROWA
spetoring_r_bspetoring_r_b_z Oprócz standardowych uszczelek R-S, dostępne jest wykonanie w formie zaślepki. Uszczelki R-S z zaślepką okularową służą do oddzielania systemów rurociągowych lub ich łączenia ze sobą.

Gdy rurociąg znajduje się w „warunkach pracy” uszczelka z zaślepką okularową R-S jest zamontowana w pozycji „otwarta”, aby przepływ przez rurociąg był możliwy. W pozycji „zamknięta” po obróceniu uszczelki rurociąg jest zaślepiony i żaden przepływ nie jest możliwy.