eu-flague

  • English
  • Polski
Szkic Opis
SPETOMET® MPL® 10
spetomet_mpl_10

Uszczelka SPETOMET® MPL® 10 wykonana jest z nośnika z blachy oraz cienkich nakładek; używana jest jako podstawowy typ na wąskie przylgi lub jako przegroda uszczelek wielokrawędziowych i spiralnych.

SPETOMET® MPL® 11
spetomet_mpl_11

Uszczelka SPETOMET® MPL® 11 z blachy falowanej; używana jest często przy niskich ciśnieniach i małych naciągach śrub; pofalowanie zwiększa zdolność przeformowania i podatność uszczelki; uszczelka bywa powlekana galwanicznie; uszczelkę taką rzadko jednak stosuje się samodzielnie; przeważnie jest rdzeniem dla typu SPETOMET® MPL® 12 style.

SPETOMET® MPL® 12
spetomet_mpl_12

Uszczelka SPETOMET® MPL® 12 wykonana jest z blachy falowanej pokrytej obustronnie miękkim materiałem uszczelniającym, np. grafitem, ePTFE, filcem glinokrzemianowym lub BAS® 300; pofalowanie zwiększa zdolność przeformowania i podatność, natomiast nakładki podnoszą szczelność; stosowana także z nakładkami z filcu ceramicznego na pokrywy pieców i rurociągów pyłowych; stosowana do przylg występ-rowek, wpust-wypust; na przylgi płaskie osiągalna jako MPL® 12 Z style.

SPETOMET® MPL® 121
spetomet_mpl_121

Uszczelka SPETOMET® MPL® 121 ma podniesione w stosunku do typu MPL® 12 walory szczelnościowe, odporność na wydmuchanie oraz higieniczne; okuwka przeważnie ze stali 1.4404; osiągalne także wykonanie MPL® 121 Z, ze zoptymalizowaną szerokością aktywną uszczelnienia.

SPETOMET® MPL® 20
spetomet_mpl_20

Uszczelka płaska SPETOMET® MPL® 20 w pojedynczej koszulce metalowej z otwarciem jest używana dla wąskich powierzchni przylgowych; wykonana jest z arkusza blachy, który zamyka miękkie wypełnienie; takie wykonanie daje zabezpieczenie krawędzi miękkiego materiału uszczelki; większość tego typu uszczelek wykonana jest z miedzi i ma szerokość mniejszą niż 6 mm; dla przekrojów większych zalecana jest uszczelka MPL® 23.

SPETOMET® MPL® 21
spetomet_mpl_21

Uszczelka SPETOMET® MPL® 21 jest podobna do MPL® 20 jednak osłona metalowa jest ukształtowana "na zakładkę" i tworzy zamknięcie na miękkim wypełnieniu, maksymalna szerokość tej uszczelki także 6 mm.

SPETOMET® MPL® 23
spetomet_mpl_23

Uszczelka SPETOMET® MPL® 23 w dwuczęściowej koszulce metalowej, zamkniętej blachą „na zakładkę”; jest najczęściej używaną uszczelką w koszulce metalowej zwłaszcza w budowie aparatów; konstrukcja osłony z dwóch części metalowych pozwala także na wykonywanie dużych rozmiarów tych uszczelek; mogą być wykonane w różnych kształtach i rozmiarach; osiągalna także z pierścieniem centrującym MPL® 23 Z.

SPETOMET® MPL® 23 I
spetomet_mpl_23_i

Uszczelka SPETOMET® MPL® 23 I posiada środkową przekładkę metalową pełniącą funkcję stabilizatora (zapobiega nadmiernemu, poprzecznemu odkształcaniu uszczelki); wprowadzenie tej przekładki wzmacnia uszczelkę, podnosząc wydatnie wytrzymałość na ściskanie; zaleca się, aby uszczelki o grubości powyżej 3,2 mm były wyposażone w ten rodzaj wzmocnienia; rozwiązanie właściwe, także dla uszczelek o zadanej końcowej grubości.

SPETOMET® MPL® 24
spetomet_mpl_24

Uszczelka SPETOMET® MPL® 24 ma podniesione w stosunku do typu MPL® 23 własności wytrzymałościowe; zalecana przy grubościach uszczelek większych niż standardowe 3,2mm oraz przy zabudowie na przylgach płaskich lub wpust-wypust; na przylgi płaskie osiągalna również z pierścieniem centrującym MPL® 24 Z

SPETOMET® MPL® 26
spetomet_mpl_26

Uszczelka SPETOMET® MPL® 24 koszulce z blachy z zafalowaniami; posiada wyższą zdolność do przeformowania dzięki zmniejszeniu powierzchni kontaktowej (pofalowania blachy), zalecana przy szerokościach powyżej 13 mm.

SPETOMET® MPL® 29
spetomet_mpl_29

UszczelkaSPETOMET® MPL® 29 owinięta falowaną blachą z wypełnieniem z blachy falowanej; lepiej znosi zmiany temperatur, a największa temperatura pracy jest warunkowana wyłącznie własnościami metalu, z którego wykonano uszczelkę; stosowana także w sytuacjach, gdy ze względu na chemoodporność nie można stosować miękkiego wypełnienia; wyróżnia się także wysoką wytrzymałością na ściskanie.