eu-flague

  • English
  • Polski
Szkic Opis
SPETOTERM® TUI 810
spetoterm_tui_810SPETOTERM® TUI 810 Jspetoterm_tui_810_jSPETOTERM® TUI 811 Ispetoterm_tui_811_i

SPETOTERM® TUI 810 to materiał podatny, łatwo formowalny, wykonany z płytek flogopiu, wiązanych specjalnym lepiszczem silikonowym, materiał wolny od włókien; główne zastosowania to ciągi spalinowe, uszczelnienia pieców do obróbki cieplnej ale także na płynne media silnie utleniające oraz osłony żaroodporne; materiał jest obrabialny przez sztancowanie, cięcie gilotyną lub nożem; często stosowany jako uszczelka pełnopowierzchniowa; standardowa grubość 1 mm, osiągalne także 2,0; 3,0 mm; typowy wymiar arkusza 1000x1000 mm; dla wymiarów powyżej 1000 mm zalecana forma dostawy uszczelki to uszczelka na nośniku stalowym TUI 810 I, elementy miękkie uszczelki mogą wówczas być wykonane z segmentów; zalecana temperatura pracy do 750°C.

SPETOTERM® TUI 810 I
spetoterm_tui_810_iSPETOTERM® TUI 811 Jspetoterm_tui_811_j

Uszczelnienie SPETOTERM® TUI 810 J wykonane w sposób zbliżony do TUI 810 I, ale jako nośnik stalowy wykorzystana jest wkładka stalowa falista, która podnosi powrót elastyczny, zapewnia lepsze doformowanie do błędów kształtu i położenia przylg; wkładka falowana powoduje także korzystne spiętrzenie naprężeń w obszarach odpowiadających szczytom fal, co poprawia efekty szczelnościowe; grubość pofalowanej wkładki stalowej 1,5 mm; także i w tym wypadku, nośnik może ułatwić wykonanie uszczelki segmentowej o wymiarze ponad 1000 mm.

SPETOTERM® TUI 830
spetoterm_tui_830

SPETOTERM® TUI 830 to typowy materiał na uszczelki wyposażony w blachę spiczasto-perforowaną wykonaną ze stali nierdzewnej; płytki miki powiązane specjalnym lepiszczem wykazują niemal absolutną odporność na media silnie utleniające jak HNO3 lub H2SO4 nawet w podniesionych temperaturach; wkładka ze stali nierdzewnej podnosi własności wytrzymałościowe tworzywa, ogranicza jednak zakres jego stosowania do ok. 650°C; dla osiągnięcia lepszych własności szczelnościowych zalecane jest wykonanie z obrzeżem stalowym lub srebrnym (TUI 831).