eu-flague

  • English
  • Polski
Szkic Opis
SPETOTERM® TUI 70 N 85
spetoterm_tui_70_nSPETOTERM® TUI 70I N110spetoterm_tui_70_iSPETOTERM® TUI 70J 120spetoterm_tui_70_j

Rodzina uszczelek SPETOTERM® TUI 70 wykonana jest z zastosowaniem materiałów serii TUI 70, ale posiada wewnętrzny nośnik stalowy; uszczelnienie takie posiada wyższą stabilność mechaniczną zarówno w czasie eksploatacji jak i, co szczególnie istotne, podczas montażu; nośnik stalowy pozwala także wykonać uszczelkę w całości dla wymiarów przekraczających wielkość arkusza materiału uszczelniającego, w zależności od użytego materiału produkuje się uszczelnienia typu TUI 70I N85 (do 850°C), TUI 70 IN 110 (do 1100°C), TUI 70 IB 120, TUI 70 IG 120 (do 1200°C); różnica pomiędzy TUI 70 IB 120 i TUI 70 IG 120 polega na formowalności nakładek; w tym drugim wypadku nakładki są znacznie twardsze, dają zatem większą końcową grubość uszczelnienia, w standardowym wykonaniu nośnik wykonuje się z blachy węglowej.