eu-flague

  • English
  • Polski
Szkic Opis
SPETOFLON® FL 160
spetoflon_160_f

The SPETOFLON® FL 160 materiał z PTFE napełniany włóknem szklanym, bardzo ekonomiczny; przeznaczony na media przemysłowe z wyłączeniem elementarnego fluoru, stężonych wodorotlenków sodu i potasu, wodorotlenku amonu, cyjanowodoru, krzemianu sodu, kwasu chromowego, kwasu fluorowodorowego, fluorowanego kwasu krzemowego oraz w przypadku bardzo wysokich wymagań szczelnościowych.

SPETOFLON® FL 200
spetoflon_200

SPETOFLON® FL 200 jest wysokojakościowym materiałem o średniej ściśliwości oraz o dobrych własnościach wytrzymałościowych i szczelnościowych; przeznaczony zarówno do aparatów jak i rurociągów; SPETOFLON® FL 200 jest stosowany szczególnie w instalacjach z gorącym wodorotlenkiem sodu lub wodorotlenkiem potasu, roztworach do galwanizacji chromu, chłodziwa itd. Specjalnie dobrany napełniacz tworzący wysokojednorodny materiał z PTFE, nadaje uszczelkom ich szczególne cechy mechaniczne i chemiczne, materiał nie twardnieje w kontakcie z mediami; ponadto jest łatwo obrabialny oraz łatwo formowalny.

SPETOFLON® FL 300
spetoflon_300

SPETOFLON® FL 300 Najwyższej jakości napełniany materiał na bazie PTFE ze specjalnym nieorganicznym napełniaczem. Najwyższa dostępna, przy aktualnym stanie techniki, odporność na pełzanie, wysokie dopuszczalne naciski ściskające, szczelność (TA-Luft), odporność na penetrację nawet przez najbardziej penetrujące media jak monomery; SPETOFLON® FL 300 wyróżnia się szerszym zakresem odporności chemicznej w porównaniu do materiałów na bazie PTFE wypełnionego włóknem szklanym. Zalecany do oleum.

SPETOFLON® FL 160 J
SPETOFLON® FL 200 JSPETOFLON® FL 300 Jspetoflon_160_j

Uszczelka SPETOFLON® FL wykonana na metalowym nośniku falistym jest wykorzystywana w celu podniesienia powrotu elastycznego i zdolności formowania (zwłaszcza błędu kształtu i położenia) przy dużych średnicach połączeń kołnierzowych; w tym wypadku materiał pierścienia falistego musi być dobrany z uwzględnieniem odporności chemicznej na uszczelniane medium.

SPETOFLON® FL-TF
spetoflon_fl_tf

SPETOFLON® FL-TF uszczelka wykonana jest z czystego, spiekanego PTFE o gęstości 2,10 g/cm3; materiał całkowicie obojętny fizjologicznie i chemicznie (z wyjątkiem elementarnego fluoru i par metali alkalicznych); ze względu na pełzanie uszczelki winna być montowana przy niskich < 40 N/mm2 naprężeniach kontaktowych i temperaturach pracy poniżej 100°C, na kołnierze z przylgą występ-rowek.