eu-flague

  • English
  • Polski
Szkic Opis
SPETOBAR® BAS® 340
spetobar_bas_340

SPETOBAR® BAS® 340 jest to płyta lub uszczelka na bazie włókien aramidowych, nieorganicznych napełniaczy z wysokojakościowym elastomerem jako środkiem wiążącym, uzyskiwana w specjalnym procesie wielokrotnego walcowania, posiada wyjątkowe w swojej klasie własności mechaniczne, termiczne oraz odporność chemiczną, zdolność pracy przy wysokich ciśnieniach i bardzo wysoką szczelność (TA-Luft); materiał nie zawiera jakichkolwiek środków oddziaływujących fizjologicznie, nie posiada też barwników, posiada dużą wytrzymałość na rozrywanie, ścinanie oraz na naciski; jest przeznaczony do uszczelnień zarówno mediów gazowych jak i płynnych np. olejów, płynnych materiałów pędnych, freonów, płynnych gazów, rozpuszczalników, czynników chłodniczych a także do uszczelniania gorącej wody i pary 1; łatwo obrabialny. Wykończenie powierzchni: SPETOBAR® BAS® 340 posiada standardowo powierzchnię wykończoną środkiem zapobiegającym przywieraniu do przylg o wysokim współczynniku tarcia, w związku z tym dodatkowe działanie w kierunku podniesienia własności powierzchni nie są zalecane; tylko w przypadkach, gdzie montaż następuje poprzez wzajemny obrót elementów połączenia płyta (uszczelka) może być dostarczona z jednostronnie lub dwustronnie grafitowaną powierzchnią; BAS® 340 jako jeden z nielicznych materiałów włóknisto-elastomerowych posiada ognioodporność (BS 6755); może współpracować z tlenem, środkami spożywczymi (atest PZH), gazem (IGNIG), wodą pitną i żywnością (atest PZH) itd.

1 – w przypadku instalacji wody gorącej i pary do pracy ze zmiennymi obciążeniami polecamy uszczelki serii SPETOGRAF®

SPETOBAR® BAS® 340 I
spetobar_bas_340_i

SPETOBAR® BAS® 340 Ijest płytą wykonaną z takiej samej mieszanki włóknisto-elastomerowej jak płyta SPETOBAR® BAS® 340; posiada zatem zbliżone walory dotyczące chemoodporności, bierności fizjologicznej, odporności na starzenie itd.; posiada jednak wewnętrzne zbrojenie w postaci siatki cięto-ciągnionej wykonanej ze stali 1.4404 o grubości 0,5 mm, co podnosi w szczególności wytrzymałość na rozrywanie, ściskanie oraz ścinanie, odporność na relaksację oraz dodatkowo podnosi sztywność uszczelki podczas montażu; dzięki zbrojeniu podniesiona zostaje także obciążalność materiału ciśnieniem i/lub temperaturą co ma szczególnie znacznie przy zastosowaniach w kontakcie z gorącą wodą lub parą; BAS® 340 I stosuje się dzięki jego walorom w przemyśle chemicznym, rafineriach, elektrowniach, koksowniach wszędzie tam, gdzie występują znaczne obciążenia ciśnieniem i temperaturą oraz gdzie mamy do czynienia z wąskimi powierzchniami przylgowymi; powierzchnia płyty BAS® 340 I jest wykonana jako antyadhezyjna o wysokim współczynniku tarcia; w wykonaniach specjalnych – w celu obniżenia współczynnika tarcia dla połączeń montowanych przez obrót dostępne są także z pokryciem grafitowym jedno lub dwustronnie.

SPETOBAR® BAS® 340 R
spetobar_bas_340_r

SPETOBAR® BAS® 340 R jest płytą wykonaną z takiej samej mieszanki włóknisto-elastomerowej jak płyta SPETOBAR® BAS® 340; posiada wewnętrzne zbrojenie z siatki plecionej z drutu ze stali węglowej ocynkowanej co podnosi wytrzymałość na rozrywanie, ściskanie oraz ścinanie.