eu-flague

  • English
  • Polski
Szkic Opis
SPETOBAR® BAS® 300
spetobar_bas_300

SPETOBAR® BAS® 300jest materiałem zbudowanym na bazie włókien aramidowych oraz innych substytutów azbestu powiązanych wysokojakościową mieszanką elastomerową w specjalnie opracowanym procesie walcowania; materiał ma dobre własności formujące, wysoką gazoszczelność, wykazuje także wysokie własności mechaniczne i odporność termiczną; może to być materiał "uniwersalny" w zakresie średnich obciążeń termicznych, mechanicznych; materiał może być używany w kontakcie z tlenem; BAS® 300 w standardowym wykonaniu posiada powierzchnie antyadhezyjne o wysokim współczynniku tarcia; używany w układach hydraulicznych, chłodniczych (zarówno z freonowymi jak i wodno-bazowymi czynnikami chłodniczymi), mieszaniny wodne, środki przeciwzamarzające, rozpuszczalniki, roztwory zasad, oleje, paliwa.