eu-flague

  • English
  • Polski
Typ Opis
DIAFRAGMA
diaphragm_1diaphragm_2

Diafragma metalowa do przyspawania jest rodzajem uszczelnienia płaskich pokryw w wymiennikach operujących w wysokich ciśnieniach, wysokich temperaturach lub równocześnie przy wysokim poziomie obu tych parametrów. Są stosowane także przy mediach niebezpiecznych np. w instalacjach wodorowych.

Są wykonane z cienkiej płyt ze stali stopowej lub stopów specjalnych. Płyta zwykle jest spawana obwodowo szwem pachwinowym lub doczołowo do kołnierza komory lub plateru komory (RD11 i RD12). Pełni równocześnie rolę osłony przeciwkorozyjnej. Walorem związanym z wykorzystaniem diafragmy spawanej jest obniżenie wymagań związanych ze srubami, gdyż uszczelka (diafragma spawana) ma zerowe napręzenie formujące.

Niezależnie od spoiny obwodowej ,diafragma jest dociskana na swej zewnętrznej częśći przez pokrywę, podobnie jak w połączeniu kołnierzowo-śrubowym. Stąd też wynikają różne geometrie części obwodowej.

Niekiedy ,celem obniżenia naprężeń spawalniczych oraz obciążeń wynikających z obciążeń ciśnieniem i temperaturą w warunkach ruchu, w kołnierzu komory wykonane są specjalne podatne pierścienie, uelastyczniające połączenie diafragmy z kołnierzem komory.

Diafragmy sferyczne stosowane są do zamknięć komór wymienników płaszczowo-rurowych. Dzięki specjalnemu profilowi, posiadają pewną elastyczność, która obniża naprężenia powstające czy to na skutek spawania czy też na skutek ekspozycji ciśnieniem i temperaturą. Ich sferyczność dobrana jest ściśle do warunków ruchowych i zapewnia zgodne przemieszczenia jej części obwodowej i wewnętrznej części płaszcza.

Odrębną grupę diafragm stanowią te, stosowane do zamknięcia komór wymienników ciepła HH i HL, gdzie w przestrzeni rurowej panuje wysokie ciśnienie i w miejsce połączenia kołnierzowego stosuje się zamknięcia tzw breech-lock. Podstawową zaletą tego zamknięcia jest dużo mniejszy gabaryt i ciężar w porównaniu z tradycyjną pokrywą mocowaną śrubami. Podstawowym elementem zamknięcia typu breech-lock jest właśnie diafragma montowana z uszczelką obwodową poprzez układ pierścieni dociskowo-blokujących. W przypadku niektórych wypadkach diafragma może być wyposażona w otwór centralny, jeśli jest w pokrywie przewidziany otwór rewizyjny. Walorem takiego rozwiązania jest uniknięcie konieczności cięcia spoiny spawalniczej podczas przeglądów.