eu-flague

 • English
 • Polski

Zalety m​​​​​etody SPETOVALVE®:

 • Nie wymaga odstawienia instalacji
 • Przeprowadzenie badania nie ma wpływu na proces produkcyjny
 • Nie wymaga demontażu zaworu oraz - w szczególnych przypadkach - jego wycięcia
 • Nie wymaga podnoszenia ciśnienia w instalacji
 • Testy mogą być wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem – EX
 • Metoda odpowiednia na wszystkie media (wyjątkiem media bardzo silnie krystalizujące)
 • Duża oszczędność czasu i kosztów
 • Badanie bardzo skuteczne, niezawodne i szybkie do przeprowadzenia 
 • Posiada uznanie UDT

 

  

 

Badanie nastawy - początku otwarcia zaworów bezpieczeństwa jest niejednokrotnie problematyczne i kosztowne dla użytkowników, ponieważ wymaga zatrzymania instalacji, zdemontowania zaworu, czasem wycięcia z instalacji, wyczyszczenia, a następnie przetransportowania i zainstalowania na stanowisku pomiarowym oraz ponownego montażu. Usługa SPETOVALVE® stanowi odpowiedź na potrzeby naszych klientów - wykonywanie testów zaworów bez przerywania pracy instalacji i konieczności ich demontażu, a zarazem w znacznie krótszym czasie, niż w przypadku metody tradycyjnej. Sprawdzenie początku otwarcia odbywa się z wykorzystaniem urządzenia PreVenTest holenderskiej firmy Ventil.

 

Metoda SPETOVALVE®:

 • Polega na badaniu początku otwarcia sprężynowych zaworów bezpieczeństwa z trzpieniem zewnętrznym na instalacji za pomocą dedykowanego urządzenia PreVentTest.
 • Ma na celu wskazanie prawidłowych i nieprawidłowych wartości otwarcia zaworów bezpieczeństwa.
 • Polega na symulacji początku otwarcia zaworu poprzez zadanie siły.

Urządzenie PreVentTest posiada pozytywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego. Usługa jest wykonywana przez Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych SPETECH®, które posiada uznanie UDT. Zakres uznania obejmuje m.in. sprawdzania zaworów bezpieczeństwa na instalacji w wykorzystaniem siły otwarcia do 50kN. Laboratorium SPETECH® jest również uznanym podwykonawcą  TÜV Rheinland.

Badanie otwarcia zaworów bezpieczeństwa metodą SPETOVALVE® polega na symulacji początku otwarcia zaworu poprzez wymuszenie mechaniczne – odpowiednie zwiększenie siły na trzpieniu.

 

Zasada działania metody:

 • Na trzpieniu montowany jest siłownik wraz z czujnikami siły i przemieszczenia
 • Trzpień zaworu jest minimalnie unoszony za pomocą siłownika
 • Siła na trzpieniu jest mierzona przy pomocy przetwornika siły
 • Pomiar ciśnienia roboczego następuje poprzez lokalny przekaźnik ciśnienia lub podawany jest ze sterowni
 • Inne mierzone parametry to poziom dźwięku, skok trzpienia
 • Oprogramowanie przetwarza dane, wyznaczając dokładnie początek (ciśnienie) otwarcia zaworu, co jest widoczne na wykresie

 

  

Moduł sterujący PreVenTest oraz tablet w wykonaniu Ex

 

Bezpośrednio po wykonaniu badania generowany jest raport określający ciśnienie otwarcia zaworu.

    

 

 

 

 

 

 

Stosowanie metody SPETOVALVE® przy udziale inspektora UDT lub TDT jest więc sprawdzonym i zgodnym z przepisami sposobem kontroli nastaw zaworów bezpieczeństwa. Metoda pozwala na oszczędność czasu i redukcję kosztów zwłaszcza w instalacjach, gdzie dostęp do zaworów lub ich demontaż jest utrudniony. Przekonało się o tym wielu naszych klientów, w tym krajowe kopalnie gazu oraz terminal LNG w Świnoujściu.

 

Główne zalety metody SPETOVALVE®:

 • Brak konieczności odstawienia instalacji – ograniczenie przestojów generujących koszty z tytułu braku produkcji 
 • Uznanie Dozoru Urzędu Technicznego
 • Przy dużych rozmiarach brak konieczności użycia specjalistycznego sprzętu transportowego
 • Wyeliminowanie konieczności demontażu zaworów bezpieczeństwa, a w niektórych przypadkach ich wycięcia
 • Badanie może być wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem „Ex”
 • Szybkość metody - czas trwania badania jednego zaworu to ok kilku minut (na jednym zaworze wykonuje się 3 testy) 
 • Niezawodność metody
 • Brak limitów wysokości ciśnienia na instalacji
 • Bezpieczeństwo
 • Brak konieczności podłączenia zasilania
 • Duża baza zaworów
 • Łatwa interpretacja wyników
 • Wyniki w formie protokołu zaraz po skończonym badania
 • Oszczędność czasu
 • Oszczędność kosztów
 • Duża ilość przebadanych zaworów
 • Mobilność
 • Szybki czas reakcji/realizacji

Badanie otwarcia zaworów bezpieczeństwa metodą SPETOVALVE® wykonuje wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników SPETECH®.

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obejrzyj na krótkim filmie jak wygląda badanie otwarcia zaworu bezpieczeństwa metodą SPETOVALVE®:

 

 

ABY UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA USŁUGI SPETOVALVE® PROSIMY O WYSŁANIE ZAPYTANIA NA ADRES: tparvi@spetech.com.pl

LUB O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM: +48 501 685 504