eu-flague

  • English
  • Polski
Szkic Opis
SSA 10
ssa_10

Typ SSA 10 to uszczelnienie wykonane z czystego PTFE lub grafitu laminowanego stalą nierdzewną.

SSA 11
ssa_11

Typ SSA 11 to odmiana uszczelnienia SSA 10 dodatkowo wyposażona w zewnętrzny pierścień stalowy chroniący przed wyciskaniem.

SSA 20
ssa_20

Uszczelnienie SSA 20 z pierścieniem stalowym. Dzięki swojej konstrukcji uszczelnia zarówno kulę zaworu, jak i siedzisko względem korpusu.

SSA 30
ssa_30

Wykonane na bazie miękkich materiałów dobieranych indywidualnie do parametrów roboczych i medium bez oprawy lub zintegrowane z oprawą. Wymiary i materiały do uzgodnienia.

Typy:

  • uszczelnienie z PTFE;
  • uszczelnienie grafitowo / PTFE;
  • uszczelnienie metalowe;
  • uszczelnienie metalowo - grafitowe;
  • uszczelnienie z elastycznego grafitu prasowanego, zbrojonego.
SSA 40
ssa_40

Typ SSA 40 to uszczelnienie z wzmocnieniem zewnętrznym, zabezpieczającym przed płynięciem miękkiego materiału uszczelniającego.

SSA 50
ssa_50

Uszczelnienie z innego materiału uszczelkarskiego wzmocnione zewnętrznym pierścieniem stalowym.

SSA 60
ssa_60

SSA 50 to indywidualnie dostosowana oprawa do zaworu pozwalająca na
uzyskanie szczelności bez konieczności zmiany konstrukcyjnej w zaworze.