eu-flague

  • English
  • Polski
Szkic Opis
GRAFMET® 960
grafmet_960

Specjalną odmiana pierścieni grafitowych są GRAFMET® 960. Pierścienie te wykonane są z ekspandowanego grafitu. Profil pierścieni jest specjalnie ukształtowany do pokryw samo doszczelniających. Pierścienie te są wzmocnione poprzez laminowanie folią ze stali austenitycznej, umożliwiającą pracę w armaturze wysokociśnieniowej.

GRAFMET® 962
grafmet_962

Pierścienie te dodatkowo wyposażone zostały w okuwki metalowe wykonane z blachy stalowej o grubości 0,5 mm poprzez kształtowanie plastyczne. Dla armatury o nieprognozowanych luzach należy stosować pierścienie GRAFMET® 972 M o znacznie grubszych, zwykle 1,5 lub 2 mm, toczonych okuwkach zapobiegających wciskaniu grafitu w szczeliny.

TRANSFLEX
transflex

TRANSFLEX® to rozwiązanie specjalne, do wielkogabarytowych komór dławnicowych. Zawiera dzielone pierścienie o zmiennej średnicy, które umożliwiają kompensowanie nawet dużych luzów na istniejącej armaturze lub aparatach. Stosowane także do komór o znacznej owalizacji wynikającej z eksploatacji w wysokich temperaturach w armaturze wysokoparametrowej dużych przelotów, aparatach i wymiennikach ciepła pod pokrywy samodoszczelniające. Element miękki może być dostarczony w formie formowanego pierścienia grafitowego np: TRANSFLEX® 960/970 lub pakunku plecionego np.: TRANSFLEX® 880.

GRAFMET® PROFIL#...
grafmet_profil_2

Pierścienie GRAFMET® Profil#... stosuje się wg indywidualnego projektu w maszynach, złączach ciśnieniowych lub pompach.

Dzięki specjalnemu profilowi uszczelniającemu ich zastosowanie umożliwia uproszczenie konstrukcji. Pozwala to na przykład zredukować liczbę komponentów, m.in. ułatwiając montaż. Parametry konieczne do ustalenia przed wyprodukowaniem przez SPETECH GRAFMET® Profil#... to: kształt i wymiary, gęstość (rozkład gęstości), sztywność/twardość, wersja dzielona lub niedzielona. Korekty dokonywane są bezpośrednio z konstruktorem urządzenia. Średnica uszczelnienia jest osiągalna do 2000 mm.

Pierścienie mogą zawierać elementy metalowe wprasowywane lub być integralną częścią konstrukcji, nie tylko uszczelnieniem.