eu-flague

  • English
  • Polski
Szkic Opis
SPETORING® RQ-E
spetoring_rqeSPETORING® RT-Espetoring_rte

Uszczelnienia Przepustnic wielomimośrodowych SPETORING-RQ-E, RT-E ze względu na kinematykę przemieszczania ora współpracę uszczelnienia wewnętrznego przepustnicy z siedziskiem wyróżniają się przepustnice podwójnie-,potrójnie i poczwórnie-mimośrodowe. Wybór jednego z powyższych wariantów ma też istotny wpływ na konstrukcję uszczelnienia dysku. Wykonywania wielomimośrodowe mają na celu istotne obniżenie zużycia uszczelnienia podczas cykli zamykania-otwierania , poprzez minimalizację tarcia na powierzchni uszczelnienia .

Wpływają także na podniesienie szczelności wewnętrznej. Szczególnie w przypadku uszczelnień metalowych stosowanych w podniesionych temperaturach ma to istotne znaczenie, gdyż ze względu na radykalnie niższą w porównaniu np. do gumy elastyczność uszczelnienia takie lub przeciwpowierzchnia mogą ulec zużyciu przez starcie lub porysowanie.

Zasadnicza różnica pomiędzy uszczelnieniem potrójnie a poczwórnie mimośrodowym polega na tym, że w pierwszym przypadku uszczelka ma obrys eliptyczny , a w drugim okrągły.

Uszczelnienia poczwórnie mimośrodowe z kompozytu grafitowo – metalowego zostały w ostatnim czasie włączone do oferty Spetech ze względu na nowe możliwości technologiczne.

Uszczelnienia wielomimośrodowe są wykonywane ściśle wg dokumentacji producenta przepustnic.

Zakres wykonywanych uszczelnień laminowanych , opisanych niżej, sięga średnic nominalnych przepustnic DN 3000( NPS 120”).

Najpopularniejsze postaci konstrukcyjne uszczelnień RQ-E,RT-E,RD-E mają formę laminatów grafitowo-( rzadziej PTFE-) metalowych .Są wykonane z warstw grafitu o specjalnie dobranych cechach jakościowych, grubościach i gęstościach oraz warstw metalu o dobranych cechach materiałowych i kombinacji grubości.

Cechy konstrukcyjne uszczelnienia wskazane przez producenta armatury determinują poziom szczelności, kierunkowość przepływu, trwałość. Optymalizacja konstrukcji polega na doborze

  • ilości i grubości przekładek metalowych(‘ w ogólności ilość ta zawiera się w granicach od 2 do 12 i jest związana także z grubością tych przekładek, która się zawiera w przedziale od 0,5 do 5 mm)
  • ilości i grubości i gęstości przekładek miękkomateriałowych( także i w tym wypadku grubość może być różna w zakresie od 0,25 do 2 mm i gęstość od 0,7 do 1,8 g/ccm)

Powyżej opisane uszczelki przepustnic mogą być wykonane

  • do montażu w korpusie , jako siedzisko,
  • do montażu w dysku , jako uszczelka.