eu-flague

  • English
  • Polski

Zastosowanie:

- do redukcji naprężeń termicznych i mechanicznych w rurociągach i ich komponentach, takich jak

  • pompy
  • kompresory
  • silniki

- do tłumienia drgań i hałasu

- do kompensacji przemieszczeń osiowych, poprzecznych i kątowych

- do przejmowania złożonych przemieszczeń w przewodach wody chłodzącej

- do kompensowania błędów montażowych.

- jako pomoc montażowa i demontażowa