eu-flague

  • English
  • Polski

O nas

Spetech jest spółką inżynierską, założoną w 1988 roku. Siedziba przedsiębiorstwa wraz z infrastrukturą produkcyjną mieści się w Bielsku-Białej przy ulicy Szyprów 17. Zgodnie z dokumentami założycielskimi prowadzi działalność produkcyjną, handlową, badawczo – rozwojową, badawczo – naukową i wdrożeniową, eksport i import towarów, a także działalność o charakterze twórczym. Firma swoją działalność rozpoczęła od wdrażania nowoczesnych technik naprawczych i zabezpieczeń urządzeń przemysłowych przed korozją, kawitacją i erozją. Nawiązała współpracę z firmą Belzona Polymerics Ltd. Współpracę tę oparto na zasadzie wyłącznego przedstawicielstwa na obszarze Polski oferowanych przez nią materiałów kompozytowych. Również na zasadzie wyłącznego przedstawicielstwa na terenie Polski, spółka nawiązała współpracę w dziedzinie uszczelnień z firmami: W.L.Gore and Assoc.,  SGL Technik,  AES Engineering Ltd.

Rozwój poprzez import renomowanych produktów pozwolił na rozwinięcie własnej działalności produkcyjnej w zakresie bezazbestowych uszczelnień przemysłowych. W roku 2000 rozpoczęto działalność eksportową zarówno na rynki europejskie jak i pozaeuropejskie. Obecnie produkty eksportowane są na pięć kontynentów: Europa, Azja, Afryka, Ameryka Północna i Południowa. W roku 1999 przedsiębiorstwo wprowadziło System Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN–ISO 9001, obejmujący sferę dostaw, prac projektowych i rozwojowych, przygotowania i realizacji produkcji, czynności kontrolnych, wysyłki wyrobów gotowych.

Firma uruchomiła również działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie rozwoju oferowanego produktu, a laboratorium badawczo – rozwojowe Spetech uzyskało uznanie II stopnia Urzędu Dozoru Technicznego. Spetech jest także aktywnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Uszczelnień (ESA).

Realizując strategie specjalizacji firma Spetech wydzieliła ze swojej działalności podstawowej doradztwo oraz sprzedaż technologii kompozytu Belzona Polimerics Ltd i utworzyła firmę BELSE . W 2005 roku została wydzielona jedna z handlowych działalności – sprzedaż uszczelnień mechanicznych – do nowopowstałej firmy AESSEAL Polska  Sp. z o.o.  Zdarzenia te miały na celu specjalizację działalności idącą w kierunku produkcji uszczelnień przemysłowych. 

Równolegle z produkcją uszczelnień, Spetech prowadzi działalność komplementarną. Poprzez wykwalifikowanych konsultantów technicznych firma oferuje fachowe doradztwo, serwis posprzedażowy, nadzór montażowo – eksploatacyjny. Organizuje szkolenia i seminaria prowadzone przez specjalistów technicznych w centrali oraz miejscu wskazanym przez klienta. Firma wprowadziła także do oferty pierwszy w kraju „Komputerowy System Wspomagania Doboru Uszczelnień – Spetech Partner” oraz jego nowszą wersję pod nazwą EUROPARTNER.

Spetech dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym: nowoczesne splatarki do produkcji pakunków z wysokojakościowych przędz, automaty do wielkoseryjnej produkcji preformatowanych pierścieni grafitowych, sterowane numerycznie urządzenia do cięcia wysokoenergetycznym strumieniem wody, maszyny do produkcji uszczelnień spiralnych i uszczelnień wielkogabarytowych, ploter do cięcia na sucho oraz inne urządzenia własnej konstrukcji.

Systematycznie modernizowany park maszynowy pozwala na wprowadzanie do oferty wyrobów nowych bądź o ulepszonych parametrach.

Spetech zalicza się do grona największych dostawców (producentów i importerów) wysokoparametrowych uszczelnień przemysłowych w Polsce. Ze względu na specyfikę oferowanego produktu przedsiębiorstwo nastawione jest na „dużego” odbiorcę, głównymi odbiorcami są zakłady przemysłu energetycznego, chemicznego, maszynowego, a także górnictwo, hutnictwo, budownictwo oraz branża spożywcza. Firma ma około 1000 czynnych odbiorców z czego większość to producenci.  Spetech postrzegany jest na rynku jako solidny dostawca szerokiego asortymentu uszczelnień o parametrach spełniających wysokie wymagania jakościowe. Firma stale się rozwija i wdraża nowe rozwiązania technologiczne. Nowoczesność w Spetechu to też modernistyczna architektura budynku, w którym mieści się siedziba oraz zaplecze administracyjno – biurowe.