eu-flague

  • English
  • Polski

V Seminarium "Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia"

W dniach 25-26 sierpnia 2020r. w City Hotelu w Bydgoszczy odbyło się V Seminarium "Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia" w trakcie której kierownik działu technicznego SPETECH, dr inż. Radosław Sieczkowski przybliżył temat „Bezpieczeństwa instalacji ciśnieniowych w Zakładach Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez wydawnictwo "Nowa Energia".