eu-flague

  • English
  • Polski

Regeneracja i uszczelnienia wewnętrzne przepustnic

Wykonujemy regenerację przepustnic podwójnie, potrójnie i poczwórnie mimośrodowych. Przy pomocy precyzyjnych narzędzi do inżynierii odwrotnej w szybki sposób odtworzymy uszczelkę, której potrzebujesz! 

Przepustnice są obecnie stosowane jako armatura zaporowa i regulacyjna w wielu aplikacjach wysokotemperaturowych.

Uszczelnienie przepustnic powinno być elastyczne, a jednocześnie odporne na warunki erozji oraz zużycia wynikające z warunków eksploatacji. Podstawowy materiał uszczelniający, jakim jest guma i PTFE często nie spełniają tych oczekiwań ze względu na starzenie w podniesionej temperaturze, bądź efekty zużycia skracające żywotność. W efekcie tej sytuacji rozwinęły się uszczelnienia metalowe oraz metalowo-grafitowe, które wykazują zarówno odporność temperaturową, erozyjną, jak również długą żywotność.

Podstawowym wykonaniem uszczelnień metalowych i metalowo-grafitowych jest postać laminatu grafitowo-metalowego z na przemian połączonych warstw folii z ekspandowanego grafitu (o określonych cechach jakościowych, grubości i gęstości) oraz przekładek wykonanych z płaskich elementów metalowych. Kształt uszczelnienia oraz jego cechy materiałowe są bardzo ściśle określone przez  producenta armatury.

Tak więc od założonego poziomu szczelności, trwałości, dobranego napędu i postaci konstrukcyjnej samej przepustnicy dobierane są:

   - ilość i grubość przekładek metalowych (w przypadku ogólnym przekładki mogą mieć różną grubość, ich liczba mieści się zwykle w przedziale od 2 do 12, grubość przekładek zwykle wynosi między 0,5 do 2,0 mm),
   - ilość i grubość przekładek grafitowych, ich liczba jest zwykle o jeden mniejsza w stosunku do przekładek metalowych, grubość zwykle między 0,3 do 1mm, gęstość  miedzy 0,7 do 1,3 g/cm3.

Niezależnie od konstrukcji laminatu uszczelki mogą być przewidziane do zabudowy w korpusie przepustnicy lub na dysku. Wówczas powierzchnią uszczelniającą będą odpowiednio wewnętrzna powierzchnia stożkowa pierścienia  lub zewnętrzna powierzchnia stożkowa. Zwykle pierścienie uszczelniające mają możliwość poprzecznego przesuwania się w oprawie, co ułatwia  ich pozycjonowanie względem przeciwpowierzchni uszczelniającej. Rozwiązanie to wymaga jednak zastosowania uszczelnienia wtórnego, umożliwiającego takie przemieszczenia. W tym charakterze wykorzystywane są specjalne wykonania uszczelek Grafmet®, Spetoactiv® lub Spetograf®.

Ze względu na kinematykę ruchu dysku przepustnicy wyróżniamy uszczelnienia dwuekscentryczne (podwójnie mimośrodowe) Spetoring® RDE oraz uszczelnienia trójekscentryczne (potrójnie mimośrodowe) Spetoring® RTE. Ta cecha konstrukcyjna ma zasadniczy wpływ na kształt i wymiary powierzchni uszczelniającej. Celem konstrukcji wielo-ekscentrycznych przepustnic jest minimalizacja tarcia w obszarze uszczelnienia podczas zamykania i otwierania przepustnicy. Dla uszczelnień metalowych temat ten jawi się szczególnie istotnym, ze względu na małą podatność tych uszczelnień i związane  z tym duże zagrożenie wycieraniem.

Niezależnie od tego, czy przepustnica jest dwu- czy też trój- ekscentryczna, powierzchnia uszczelniająca może mieć różne kontury, w szczególności kontur okrągły lub eliptyczny. Wybór obrysu wynika z optymalizacji pod kątem technologicznym lub z optymalizacji pod katem przepływowym.

Sama wymiana uszczelnień nie oznacza pełnej regeneracji przepustnicy, ponieważ nie wyeliminuje uszkodzeń innych elementów niż same uszczelnienia. Uszkodzone i zużyte siedzisko lub/i zawieradło mimo nowej uszczelki mogą nie zapewnić oczekiwanej szczelności. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, firma SPETECH wprowadziła usługę regeneracji przepustnic, na którą składa się nie tylko wykonanie i dostawa uszczelnienia, ale również diagnostyka i wymiana pozostałych uszczelnień oraz naprawa innych elementów przepustnicy.

SPETECH należy do wąskiego i elitarnego grona producentów uszczelnień mimośrodowych na świecie. Nasze uszczelki są dostarczane do bardzo wielu odbiorców, także poza granicami kraju. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, rzetelnej wiedzy i możliwościom technicznym potrafimy zaoferować i wykonać uszczelki do niemal każdego typu przepustnicy. 

SPETECH to gwarancja najwyższej jakości usług związanych z kompleksową regeneracją przepustnic 
i produkcją nowych uszczelek. 
 

Kliknij i dowiedz się więcej