• Rozwiązanie szczególnie dedykowane dla branży chemicznej, rafineryjnej i petrochemicznej, gazownictwa, energetycznej i ciepłowniczej, spożywczej i papierniczej
  • Nie wymaga odstawienia instalacji
  • Nie wymaga demontażu zaworu, w szczególnych przypadkach jego wycięcia
  • Nie wymaga podnoszenia ciśnienia
  • Znaczna oszczędność czasu i kosztów
  • Bardzo wysoka skuteczność potwierdzona przez UDT

 

Spetech wprowadza na rynek SpetoValve – nową usługę sprawdzania otwarcia zaworów bezpieczeństwa bez przerywania pracy instalacji. Usługa dedykowana jest m.in. dla energetyki cieplnej i zawodowej, gazownictwa, przemysłu chemicznego, rafineryjnego i petrochemicznego oraz górnictwa naftowego.

–  Badanie otwarcia zaworów bezpieczeństwa jest niejednokrotnie problematyczne i uciążliwe dla użytkowników, ponieważ wymaga zatrzymania pracy instalacji, opróżnienia jej z medium, zdemontowania zaworu, zainstalowania go na stanowisku pomiarowym oraz ponownego montażu na instalacji – mówi Radosław Sieczkowski, Kierownik działu Technicznego w Spetech Sp. z o.o.SpetoValve jest odpowiedzią na zapotrzebowanie naszych klientów w zakresie wykonywania testu zaworów bez przerywania pracy instalacji, w znacznie krótszym czasie, niż w przypadku metody tradycyjnej.

 

                                         

 

Okresowa kontrola otwarcia zaworów bezpieczeństwa jest działaniem obowiązkowym, regulowanym przez przepisy prawne. Brak konieczności demontażu zaworów ma niebagatelne znaczenie dla płynności pracy całego zakładu: nie powoduje przestojów oraz pozwala znacznie ograniczyć koszty kontroli. Po jej zakończeniu klient otrzymuje szczegółowy raport z wykonanej usługi. Usługę SpetoValve można wykonywać na niemal wszystkich mediach (z wyjątkiem niektórych mediów krystalizujących), również w strefach zagrożonych wybuchem „Ex”.

 

                                                                                                            

 

Urządzenie, za pomocą którego Spetech Sp. z o.o. realizuje usługę SpetoValve posiada pozytywną opinię Urzędu Dozoru Technicznego.

 

SPETOVALVE karta produktu.pdf