• Rozwiązanie szczególnie dedykowane dla branży chemicznej, rafineryjnej i petrochemicznej, energetycznej i ciepłowniczej, spożywczej i wodociągowo-kanalizacyjnej
  • Zabezpieczenie otoczenia przed skutkami rozszczelnienia
  • Wysoka odporność chemiczna, temperaturowa i mechaniczna
  • Ochrona pracowników i obsługi instalacji
  • Ograniczenie strefy wycieku
  • Możliwość wczesnego ostrzegania o wycieku
  • Ochrona połączenia przed korozją, zapyleniem i zabrudzeniem
  • Łatwy montaż i demontaż
  • Do zastosowań wewnątrz jak i na zewnątrz