eu-flague

  • English
  • Polski

Witamy w naszym Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych, które od ponad 30lat specjalizuje się w testowaniu przemysłowych materiałów uszczelniających i wyprodukowanych z nich uszczelnień.

Stosowanie nowoczesnych, szczelnych materiałów i konstrukcji uszczelniających w technice budowy i eksploatacji urządzeń ciśnieniowych nabiera coraz większego znaczenia. Wynika to z faktu konieczności zapewnienia znacznej redukcji emisji wszelkich substancji zarówno niebezpiecznych, jak i wpływających bezpośrednio i pośrednio na zanieczyszczenie środowiska naturalnego.  Ponadto, jest to konsekwencja rosnących oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa oraz ogólnoświatowych dążeń do zwiększenia żywotności i ogólnej niezawodności urządzeń przemysłowych. Zapewnienie wymogu coraz niższych emisji powoduje konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie uszczelnień, a co za tym idzie prowadzenia badań i testów nowych materiałów i konstrukcji celem znalezienia optymalnych rozwiązań.

Przepisy dotyczące emisji rozproszonej – formalnie wyrażone w dokumentach takich jak Clean Air Act, TA-Luft, IPPC – zawierają warunki zobowiązujące producentów urządzeń ciśnieniowych i użytkowników instalacji ciśnieniowych do stosowania uszczelnień, które będą zapewniać wymaganą szczelność tych układów. Ale to nie jedyny warunek który jest stawiany nowym rozwiązaniom w obszarze uszczelnień. Intencję przepisów jest stosowanie w przypadku każdej nowej aplikacji „Najlepszych Dostępnych Technik” (z ang. BAT – „Best Available Techniques”) – to znaczy najlepszych rozwiązań spośród tych które są aktualnie dostępne – w sposób taki aby zminimalizować potencjalną emisją zanieczyszczeń do atmosfery.

Każdy nowo projektowany i budowany element ciśnieniowy i każda instalacja już działająca musi, na etapie projektowania, budowy i eksploatacji zapewniać zgodność z wymogami odpowiednich norm i przepisów dotyczących dopuszczalnych emisji. Aby spełnić te wymogi, uszczelki i uszczelnienia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia lub choćby być opisane charakterystykami technicznymi potwierdzającymi ich przydatność w kontekście odpowiednich wymagań szczelnościowych. W naszym Laboratorium zajmujemy się wyznaczaniem charakterystyk technicznych współcześnie stosowanych uszczelek i uszczelnień.

Rzetelność naszego Laboratorium jest poparta przede wszystkim jego 30-letnią nieustanną działalnością badawczo-rozwojową. Wiarygodność dodatkowo potwierdzają certyfikaty Urzędu Dozoru Technicznego oraz TÜV Rheinland w zakresie zarówno stosowanych metod badawczych jak i wdrożonego systemu zarządzania opartego na normie PN-EN ISO/IEC 17025-2018-02. Od 1998 roku nasza organizacja jest aktywnym członkiem European Sealing Association - aktywnie uczestnicząc w rozwoju „Najlepszych Dostępnych Technik” o których mowa powyżej.

Dzięki unikalnym stanowiskom badawczym, stosowanym procedurom badawczym, gromadzonej dziesiątki lat wiedzy i doświadczeniu z powodzeniem świadczymy nasze usługi klientom na całym świecie.

Działalność naszego laboratorium obejmuje:

  • Badania i rozwój w kierunku rozwoju i zastosowania BAT „Best Available Techniques” wśród przemysłowych rozwiązań technik uszczelniających,
  • Badania nowych rozwiązań technicznych i projektów uszczelnień określające i optymalizujące ich właściwości szczelnościowe i mechaniczne,
  • Testy uszczelek i uszczelnień na zgodność z Clean Air Act, TA-Luft, EN ISO 15848, EN13555, ASTM F3149 oraz wielu innych norm i standardów,
  • Udostępnianie projektantom i użytkownikom urządzeń ciśnieniowych informacji o charakterystyce technicznej uszczelnień różnych producentów,
  • Rozwijanie zaplecza badawczego zgodnie z kierunkami rozwoju obserwowanymi w technice uszczelnień.

Nasze Laboratorium posiada certyfikat zgodności z normą EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Jeśli potrzebujesz wsparcia technicznego lub wykonania konkretnego testu, którego nie ma w naszej standardowej ofercie - skontaktuj się z nami bezpośrednio pod adresem LAB@spetech.com.pl.