eu-flague

 • English
 • Polski

Kariera w SPETECH

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą na stanowisku, na które obecnie prowadzimy rekrutację lub możesz kogoś polecić  - koniecznie skontaktuj się z Działem Kadr SPETECH®:

mail kadry@spetech.com.pl

Na potrzeby realizacji procesów rekrutacyjnych prosimy o zawarcie w swoim CV poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji (zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)” .
 

Wstępując do grona pracowników SPETECH® zawsze otrzymujesz:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 • Atrakcyjny system wynagrodzenia
 • Możliwość rozwoju osobistego w firmie będącej liderem w swoim segmencie posiadającej dział techniczny i rozwoju, laboratorium badawcze 
 • Przyjazny system adaptacji do nowego stanowiska i szkoleń wstępnych – indywidualne podejście do potrzeb 
 • Możliwość rozwoju w oparciu o własne aspiracje i dostępną siatkę szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • Możliwość pracy w dynamicznym zespole zbudowanym w oparciu o pozytywną i swobodną atmosferę – mówimy sobie po imieniu

Naszym pracownikom oferujemy dodatkowe benefity:

 • Prywatną opiekę medyczną
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Pakiet świadczeń socjalnych
 • Dofinansowanie nauki języków obcych
 • Dofinansowanie szkoleń i kursów 
 • Możliwość uczestnictwa w Inicjatywach dobroczynnych
 • Brak dress code’u
 • Parking dla pracowników
 • Spotkania integracyjne
 • Dostęp do wyposażonej kuchni

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Szyprów 17.

Obowiązek informacyjny:

 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust.1 lit. c), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę. 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niż upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem, wniesienie skargi do organu nadzorczego 
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a podanie innych danych jest dobrowolne. 
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.