eu-flague

  • English
  • Polski

Polityka jakości

Spetech jest wiodącym dostawcą uszczelnień procesowych w zakresie uszczelnień płaskich i dławnicowych dla przemysłu. realizuje politykę jakości zgodnie z normą ISO 9001:2008 wypełniając jej wymagania. Istniejący w organizacji system zarządzania jakością podlega ciągłemu doskonaleniu jego skuteczności. Doskonalenie organizacji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów materialnych oraz ludzkich prowadzi do lepszego spełnienia wymagań i oczekiwań klientów i partnerów biznesowych, co jest istotnym celem organizacji. Działalność badawczo rozwojowa, poszukiwanie nowych rozwiązań i dostosowanie do zmieniających się potrzeb jest wyrazem dbałości o zaufanie kontrahentów. Zarząd C.S.U.T. Spetech ustanowił cele jakościowe, które zakresem obejmują główne procesy zachodzące w firmie, są elementem doskonalenia procesów i są poddawane systematycznym przeglądom.

 

Certyfikaty

Cele jakościowe zorientowane są na:

  • zapewnienie terminowości rzetelności i jakości dostaw
  • ciągły rozwój kwalifikacji pracowników
  • doskonalenie i dostosowanie od potrzeb wyposażenia produkcyjnego i badawczego

Dyrektor Naczelny

Wiesław Kuczek

Bielsko-Biała, 30.01.2015