eu-flague

  • English
  • Polski

Polityka jakości

    Celem firmy jest utrzymanie pozycji wiodącego producenta uszczelnień spoczynkowych do aparatów i rurociągów przemysłowych, dynamicznych i quasi-statycznych do pomp i armatury oraz uszczelnień specjalnych dla firm sektora energetyki, petrochemii i chemii, spożywczego, gazowniczego, zakładów celulozowo-papierniczych, maszynowych i innych wysokoparametrowych zasosowań.

    Cel chcemy realizować przez:

  • Utrzymywanie warunków stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników
  • Wdrażanie innowacyjności wynikającej z postępu technicznego
  • Systematyczną ocenę skuteczności procesów 
  •  Komunikowanie znaczenia wymagań klienta 
  • Poszukiwanie nowych rozwiązań i dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb, dzięki działalności badawczo-rozwojowej
  • Ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015

Prezes Zarządu

Jan Kasprzyk
Bielsko-Biała, 14.01.2022