eu-flague

  • English
  • Polski

Polityka jakości

    Celem firmy jest utrzymanie pozycji wiodącego dostawcy uszczelnień przemysłowych w zakresie uszczelnień płaskich i dławnicowych dla przemysłu oraz stałe poszerzanie obszaru działalności eksportowej w zakresie uszczelnień wysokoparametrowych.

    Cel chcemy realizować przez:

  • Utrzymywanie warunków stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników
  • Wdrażanie innowacyjności wynikającej z postępu technicznego
  • Systematyczną ocenę skuteczności procesów 
  •  Komunikowanie znaczenia wymagań klienta 
  • Poszukiwanie nowych rozwiązań i dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb, dzięki działalności badawczo-rozwojowej
  • Nieustanne rozwijanie Systemu Zarządzania zgodnie z nowym wydanie normy ISO 9001:2015

Dyrektor Naczelny

Jan Kasprzyk
Bielsko-Białą, 17.11.2017