eu-flague

  • English
  • Polski

Ogólnopolskie Forum Urządzeń Ciśnieniowych 2020

"Ogólnopolskie Forum Urządzeń Ciśnieniowych - projektowanie szczelności" to wydarzenie dedykowane projektantom zainteresowanym zagadnieniami związanymi z doborem, badaniami i obliczeniami uszczelnień oraz ich użytkowaniem. W związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną tegoroczna edycja OFUC odbyła się w wersji online.

Podczas 3 dni konferencji uczestnicy mogli wysłuchać 18 merytorycznych prezentacji. Wśród prelegentów znaleźli się projektanci, inżynierowie oraz naukowcy będący ekspertami w poruszanych przez siebie tematach. Byli to zarówno pracownicy SPETECH, jak i specjaliści z zewnątrz, którzy przygotowali wykłady cieszące się dużym zainteresowaniem słuchaczy:

"Biogazownie jako element transformacji technologicznej PGNiG" (Marcin Nocoń, PGNiG),

"Technologie wodorowe - wyzwania techniczne" (Paweł Malkowski z IT-HPS i Marek Foltynowicz z Klastra Technologii Wodorowych),

"Zatwierdzanie obliczeń połączeń kołnierzowych na podstawie ustaleń Dyrektywy Ciśnieniowej i Ustawy o Dozorze Technicznym" (Janusz Kuźnik z uDT).

Serdecznie dziękujemy ekspertom zewnętrznym za przyjęcie zaproszenia, a wszystkim prelegentom za przygotowanie ciekawych wykładów.

dr inż. Janusz Blachura, Dyrektor Produkcji w SPETECH wygłosił prezentację "Porównanie uszczelek krawędziowych i spiralnych pod względem technologicznym".

Janusz Zajączek, Kierownik Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych SPETECH pokazał możliwości naszego autorskiego programu do obliczeń połaczeń kołnierzowych - EUROPARTNER - oraz oprowadzał gości wirtualnie po Laboratorium.

Forum zostało zakończone przez Dyrektora Technicznego SPETECH Jana Kasprzyka, który zaprezentował temat "Obliczenia uszczelnień pokryw samodoszczelniających".

Zaproponowana przez nas formuła online "Ogólnopolskiego Forum Urządzeń Uszczelniających - projektowanie szczelności" spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem uczestników. W każdym dniu konferencji towarzyszyło nam ponad 120 osób!

Dziękujemy za udział i już teraz zapraszamy na kolejną edycję OFUC w przyszłym roku!