eu-flague

  • English
  • Polski

Ogólnopolskie Forum Projektowania Szczelności

Dziękjujemy za liczny udział w kolejnej edycji 
OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM PROJEKTOWANIA SZCZELNOŚCI!

 

W dniach 26-28 października 2021 odbyła się nasza coroczna i największa konferencja – Ogólnopolskie Forum Projektowania Szczelności. Uczestniczyła w niej rekordowa ilość słuchaczy, bo aż 155 osób!


Tematy, które zostały poruszone na tegorocznymj wydarzeniu to m.in.:

  • Uszczelnienia na wodór i mieszaniny z wodorem – prezentacja, którą przygotował Radosław Sieczkowski, Kierownik Działu Technicznego, 
  • Nowości w programie projektowym EUROPARTNER®, o których opowiedział Janusz Zajączek, Kierownik Laboratorium Badań Materiałów Uszczelnieniowych,
  • Wybrane zagadnienia doboru kompensatorów - prezentacja Specjalisty ds. Komprensatorów Piotra Zielińskiego,
  • Diafragmy metalowe - wystąpienie Prezesa Zarządu SPETECH Jana Kasprzyka,
  • Doświadczenia w apliacji usługi SPETOVALVE - sprawdzania otwarcia zaworów bezpieczeństwa na ruchu, które przedstawił Mateusz Romański, Specjalista ds. Badań.


Słuchacze bardzo wysoko ocenili prezentacje naszych gości zewnątrznych:

  • Perspektywy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce - wystąpienie dr hab. Ludwika Pieńkowskiego, prof. AGH,
  • Zaawansowane techniki badań UT wg wymagań Gaz-System - prezentacja Robarta Ostracha z SGS Polska,
  • Producent, czy pośrednik? Wymagania dla wytwórców materiałów oraz dokumenty odbioru - prezentacja dr inż. Pawła Urbańczyka z Urzędu Dozoru Technicznego.

Najbardziej cieszy nas fakt, że 100% słuchaczy oceniło wydarzenie pozytywnie i 100% zamierza uczestniczyć w nim za rok!