eu-flague

  • English
  • Polski

II Kongres Armatury Przemysłowej

W dniach 4 i 5 kwietnia 2017 roku odbył się II Kongres Armatury Przemysłowej. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesięciu firm (członkowie stowarzyszenia, dystrybutorzy i producenci związani z branżą armatury przemysłowej).
Kongres cieszył się dużym zainteresowaniem. Prelekcje i panele dyskusyjne dotyczyły 3. bloków tematycznych:
I - Dyrektywy, certyfikacja - aspekty prawne i handlowe.
II - Gazownictwo - perspektywy rozwoju.
III - Kierunki rozwoju konstrukcji i technologii - doświadczenia eksploatacyjne.
Organizatorem Kongresu było Stowarzyszenie Polska Armatura Przemysłowa. Kongres odbył się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego i przy szerokim wsparciu portali branżowych.