eu-flague

  • English
  • Polski

Smutna informacja

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci EWY PUCHAŁKI, naszej wieloletniej Koleżanki, która w spółce SPETECH® pracowała na stanowisku Kierownika Działu Sprzedaży. Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Zarząd, Dyrekcja i wszyscy pracownicy SPETECH®.

Opaski bezpieczeństwa SPETOSHIELD Soft & Steel

Zadbaj o bezpieczeństwo! Opaski SPETOSHIELD skutecznie chronią połączenia i elementy instalacji przed korozją, zapyleniem i zabrudzeniem, dodatkowo zabezpieczając pracowników i otoczenie przed skutkami rozszczelnienia.