eu-flague

  • English
  • Polski

Usługa nadzoru montażowego

SPETECH® na stałe wprowadza do swojej oferty usługę nadzoru montażowego. Jej celem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii spowodowanych nieprawidłowym montażem. Zakres nadzoru uzgodnisz indywidualnie.

Dwufalowy kompensator gumowy Stenflex®

Przedstawiamy NOWOŚĆ w ofercie - dwufalowy, ognioodporny kompensator gumowy firmy Stenflex®. Podwójny mieszek gumowy zapewnia kompensację ekstremalnych przemieszczeń osiowych, kątowych i poprzecznych.

Kompensatory dla przemysłu morskiego

Kompensatory Stenflex® spełniają restrykcyjne wymogi mstawiane przez przemysł morski. Zostały wykonane zgodnie z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU i zostały uznane przez Towarzystwa Klasyfikacyjne.